Langs de Boorden van de Braakman

Op 30 juni 1952 werd de laatste stroomgeul van de Braakman gedicht met een afsluitbare caisson en op 16 juli van dat jaar was de afsluiting volledig. Door dit belangrijke en omvangrijke waterwerk werd de kustlijn verkort van zo’n 28 kilometer naar nog geen drie kilometer lang.

In de jaren daarvoor was de haven van Boekhoute al zo goed als helemaal verzand. Deze ingreep betekende onherroepelijk het definitieve einde voor de visserij in Boekhoute.
Tijdens de Watersnood van 1953 bewees deze dam al zijn waarde: hij hield stand en zorgde ervoor dat onze streek gespaard bleef van de overstromingen die de rest van Zeeland teisterden.

Isabellahaven met vrouw (3)

 

Nu, 70 jaar later, willen wij, samen met de Nederlandse collega’s van de ‘Vereniging tot Behoud van de Historie van Philippine’, deze belangrijke gebeurtenis herdenken met een gegidste fietstocht rond de Braakman.

logo vbhp

Praktisch:

gegidste fietstocht op zaterdag en zondag 16 en 17 juli 2022, met vrij vertrek op drie startplaatsen tussen 11.00 en 15.00 uur

de eerste startplaats is in het centrum van Philippine, de tweede startplaats is de boerderij Staatsbosbeheer, Braakmanweg 5 in Biervliet en de derde startplaats is aan het Isabellagemaal, Haven in Boekhoute

parkeergelegenheid in het centrum van Boekhoute

de fietstocht loopt deels langs grindwegen; voor de onzekere fietser is er op die plaatsen een alternatieve route voorzien langs verharde wegen

er zijn acht stopplaatsen voorzien waar uitleg gegeven wordt door een gids; de laatste gidsbeurt eindigt om 17.00 uur

de verschillende gidsen zijn lokale geïnteresseerden; daarbovenop wordt er op één stopplaats gegidst door de mensen van ‘Assenede Vertelt’ en op een andere stopplaats, aan het waterspaarbekken, wordt uitleg gegeven door medewerkers van Evides

op enkele plaatsen kan een sanitaire stop, eventueel gecombineerd met een hapje en een drankje, ingelast worden

deelnemers ontvangen op één van de startplaatsen een brochure met uitleg en met de beschrijving van de route

het zal de moeite zijn, en het is gratis