Ons tijdschrift

 

 

Jaargang 1 – nr 1 en 2 – 1993
Jackie Claeys Het gebeurde honderd jaar geleden in groot-Assenede.
Robert Audenaert De laatste onthoofde met de valbijl te Gent was een Boekhoutenaar.
Marc De Vleesschauwer Zeventiende-eeuwse kelder in Assenede.
Noël Kerckhaert Het geslacht Van de Wattyne in de twee ambachten.
Remi Van de Veire Leo Scheir… een zonderling figuur.
Christ Dierickx Emiel Meganck… een veelzijdig man.
Jackie Claeys Stamboom burgemeester Daniël Nuytinck.
Jackie Claeys Een kroniek van toen. Een nieuwe pastoor in Oosteeklo in 1893.
Gustaaf Willems
Marc De Vleesschauwer Over het ontstaan en de ondergang van de “Swarte Sluijs”.
Gustaaf Willems De verrijzenis van “Loete” Hillaert in de dertiger jaren.
Jackie Claeys Vlaamse kermissen in Oosteeklo.
Jan Rossie Het boothuis.
Redactie Lidmaatschap 1994.
Redactie

 

Jaargang 2 – nr 1 – april 1994
Jackie Claeys Het gebeurde honderd jaar geleden in groot-Assenede.
Jackie Claeys Oosteeklose klooster heeft 800 jaar geschiedenis.
Christ Dierickx Don Fredo: wielrenner Alfred Hamerlinck.
Christ Dierickx «Vreemdelijke moord, voorgevallen op de commune Bouchoute».
Gustaaf Willems Lapnamen in Assenede.
Paul Van der Linden Oude estaminets in het centrum van Bassevelde.
Guido Van der Eecken «Den Hitler», de Leuvense stoof als houtkachel.
Jan Rossie Cyriel Casneuf , honderdjarige oudstrijder W.O. I.
Gustaaf Willems Zonderbare visvangst met Hub Rammeloo op de Bou 10.
Noël Kerckhaert Notities over de pest in het ambacht Boekhoute tijdens de 16e eeuw.
Marc De Vleesschauwer De (abdij)molen te Oosteeklo: vier eeuwen historie.
Christ Dierickx en Marc De Vleesschauwer Fotoreeks: zo woonde men vroeger, zo woont men nu.
Kathy Van de Voorde Van de Voordes laten Oosteeklo niet los.
Robert Audenaert Luitenant Fernand Delaye.
Redactie Heemkundige sprokkels.

 

Jaargang 2 – nr 2 – september 1994Themanummer: bevrijding 1944
Gustaaf Willems
1. Algemene inleiding.
Gustaaf Willems Militaire voorbereidingen ter plaatse.
Gustaaf Willems Plaatselijke situatieschets van Assenede in 1944.
Christ Dierickx De Canadese bevrijders.
2. Bevrijding Bassevelde.
Paul Van der Linden A. Twee burgerslachtoffers.
Noël Kerckhaert B. Uit het dagboek van pastoor De Wulf (Landsdijk).
Jackie Claeys en Remi Van de Veire 3. Bevrijding Oosteeklo.
De Witte Brigade.
De Zwarten.
De Canadezen.
Het dorpsgebeuren.
Gustaaf Willems, Christ Dierickx, Jan Rossie en R. Dhaene 4. Bevrijding Assenede.
De schijnbevrijding van 4 september 1944.
Bevrijdingsfeiten rond de Trieststraat, de Fonteine, Nieuwburg, Travers, Meuleken, het Centrum, Kloosterstraat, Staakstraat, Kapelle, Valk en Holleken.
Lijst van de burgerlijke en militaire slachtoffers.
De weerstandsbeweging N.K.B.
5. Bevrijding Boekhoute.
Robert Boelens “Een visser uit Boekhoute vertelt…”.
Jan Rossie Om en rond de bevrijding van Boekhoute.
Redactie Lidmaatschap 1995 en mededelingen.
In bijlage Kaart bevrijding deelgemeente Assenede.

 

Jaargang 3 – nr 1 – april 1995
Redactie Ten geleide.
Christ Dierickx In memoriam Noël Kerckhaert.
Jackie Claeys Het gebeurde honderd jaar geleden in groot-Assenede.
Marc De Vleesschauwer De mysterieuze “walvis” van Assenede.
Jackie Claeys De landbouwtentoonstelling in Bassevelde in 1895.
Jan Rossie Van De Velde: een Boekhoutse strodekkers- en huisslachtersfamilie (1848-1948).
Christ Dierickx De knape van de Diederikfanfare in vroeger jaren.
Remi Van de Veire De laatste levensdagen van Oosteeklonaar Cyriel Van Laere.
Gustaaf Willems Herinneringen aan de deportatie naar Duitsland (1943-1945).
Christ Dierickx Bestrating Brouwershofstraat… veertig jaar geleden.
Jackie Claeys Grote luchtballon in Oosteeklo in 1895.
Christ Dierickx Enkele beelden van de bevrijdingsstoeten in groot-Assenede in 1945.
Christ Dierickx Fotoreeks: zo woonde men vroeger, zo woont men nu.
Marc De Vleesschauwer Betwisting omtrent het schoolmeesterschap in Bassevelde ( eind 18e eeuw).
Redactie Heemkundige sprokkels

 

Jaargang 3 – nr 2 – oktober 1995
Jackie Claeys Een stamboom uitbouwen… ook iets voor u?
Jackie Claeys Het gebeurde honderd jaar geleden in groot-Assenede.
Christ Dierickx Hij schreef met licht… Adolf Masure (1852-1936).
Marc De Vleesschauwer Een vrije jaarmarkt te Boekhoute.
Jackie Claeys Zulma Dhooge werd honderd jaar.
Gustaaf Willems De geschiedenis van de voetbalterreinen van KVC Assenede.
Marc De Vleesschauwer en Christ Dierickx Koninklijke harmonie Sint-Cecilia Bassevelde: 190 jaar jong.
Marc De Vleesschauwer Gentse buitenpoorters afkomstig uit de Asseneder- en Boekhouter ambacht op het einde van de 15e eeuw.
Remi Van de Veire Het dramatische verhaal van Petrus Snoeck.
Jan Rossie Camiel Casneuf , een eeuweling van formaat.
Marc De Vleesschauwer
Redactie Heemkundige sprokkels.

 

Jaargang 4 – nr 1 – april 1996
Redactie Ten geleide.
Jackie Claeys Het gebeurde honderd jaar geleden in groot-Assenede.
Marc De Vleesschauwer Bodemvondsten te Assenede.
Remi Van de Veire Camiel Hoste uit Oosteeklo gefusilleerd in Gent.
Firmin De Vliegher Familiegeschiedenis Christiaen.
Christ Dierickx De laatste meizangers van Assenede.
Marc De Vleesschauwer Het voormalige stadhuis van Boekhoute: historische schets en verslag opmetingen.
Gustaaf Willems Inzitten met de hulp van de achterwoirsterigge.
J. Bourgeois, G. De Mulder Archeologisch onderzoek in Groot-Assenede: middeleeuwse bewoningssporen en tardiglaciale bodems.
Christ Dierickx Zo woonde men vroeger… zo woont men nu.
Redactie Heemkundige sprokkels.

 

Jaargang 4 – nr 2 – oktober 1996
Redactie
Jackie Claeys Het gebeurde honderd jaar geleden in groot-Assenede.
Jan Rossie Ferdinand Noë, fantast of filosoof.
Robert Audoore Een oorlogsdrama in Bassevelde: 24 mei 1940.
Christ Dierickx Met maten en gewichten trokken de Asseneedse patentplichtigen ter ijking in 1896.
Gustaaf Willems De wieg van W.M. Herteleer, stafchef van het Belgisch Leger, schommelde in de watering te Assenede.
Christ Dierickx Enkele notities bij een foto uit 1887 van de letterkundige vereniging “Floris ende Blancefloer”.
Gustaaf Willems Inzitten met de hulp van d’achterwoisterigge (aanvulling).
Christ Dierickx Melkerij Sint-Marie aan de Dijkstraat.
Christ Dierickx Zo woonde men vroeger… zo woont men nu.
Redactie Heemkundige sprokkels.

 

Jaargang 4 – nr 3 – oktober 1996Themanummer: 750 jaar Oosteeklo
Jackie Claeys Editoriaal: feestvieren voor 750 jaar Oosteeklo.
Remi Van de Veire Piëta op voorkaft.
Marc De Vleesschauwer Monumentenzorg te Oosteeklo: de oorspronkelijke functie van het geklasseerde resterende abdijgebouw.
Guido Van der Eecken Het varken in onze gewesten.
Remi Van de Veire De pastorij van Oosteeklo.
Marc De Vleesschauwer De laatste monnik van de abdij Ter Duinen was een Oosteeklonaar.
Jackie Claeys De familie Van Hecke leverde Oosteeklo vier burgemeesters.
Guido Van der Eecken Eten in de middeleeuwen rond 1246.
Marc De Vleesschauwer Het kasteel van Oosteeklo: een korte historische schets over het gebouw en zijn bewoners.
Remi Van de Veire Zo was het vroeger, zo is het nu.
Guido Van der Eecken Bunkers in Oosteeklo.

 

Jaargang 5 – nr 1 – april 1997
Redactie
Jackie Claeys Het gebeurde honderd jaar geleden in groot-Assenede.
Christ Dierickx De historiek van de aangenomen gemengde school op de Landsdijk te Bassevelde (1897-1997).
Edgard Stockman Vijfentwintig jaar garnaalfeesten te Boekhoute.
Jackie Claeys Oosteeklo bouwt een nieuw schoolgebouw in 1869.
Redactie Beelden van toen.
Jan Rossie Geboren Boekhoutenaar was een levende legende uit de grote oorlog 1914-1918.
Christ Dierickx Het genootschapvan de H. Vincentius a Paulo te Assenede (periode 1891-1909).
Gustaaf Willems Lievens smesse.
Marc De Vleesschauwer Guillaume Jozef De Block: biografische schets van een 19e eeuwse bekende Vlaming uit Boekhoute.
Christ Dierickx Zo woonde men vroeger… zo woont men nu.
Redactie Heemkundige sprokkels

 

Jaargang 5 – nr 2 – oktober 1997
Redactie
Redactie In memoriam David Van Durme.
Marc De Vleesschauwer en Christ Dierickx Vijf jaar “De Twee Ambachten”: korte (historische) terugblik.
Jackie Claeys Het gebeurde honderd jaar geleden in groot-Assenede.
Robert Audoore Studiekring en toneelbond “Nooit Volleerd”, Bassevelde.
Jackie Claeys Hongersnood in Oosteeklo 1846-1848.
Jan Rossie Gabriëlle Petit, heldin uit W.O. I, nog steeds vereerd in Boekhoute.
Christ Dierickx, Gustaaf Willems Dossier wijkkermissen in groot-Assenede (eerste deel).
Marc De Vleesschauwer De ‘vroegste’ vermelding van Stoepe.
Remi Van de Veire Valery Stuyver: priester-beeldhouwer te Oosteeklo.
Redactie Beelden van toen.
Gustaaf Willems Lievens smesse (aanvulling op jaargang 5 nr 1).
Kamiel Kerckvoorde Heemkundige kring en visserijmuseum Boekhoute 25 jaar actief.
Gustaaf Willems Rode kruishulp voor de stichting van een afdeling in Assenede.
Christ Dierickx en Remi Van de Veire Zo woonde men vroeger… zo woont men nu.
Redactie Beschermende en steunende leden 1997.
Redactie Heemkundige sprokkels.

 

Jaargang 6 – nr 1 – april 1998
Redactie
Jackie Claeys Het gebeurde honderd jaar geleden in groot-Assenede.
Guido Van der Eecken Twee emmertjes water halen… aan de houten pomp.
Christ Dierickx De gebruikers van merkwaardig pomplichaam.
Omer De Vriendt De bonentrekkers.
Gustaaf Willems Dialectspreuken in Assenede.
Christ Dierickx Met een biljartstok de wereld rond… biljartvirtuoos Gustaaf Van Belle.
Marc De Vleesschauwer Assenede en Boekhoute: ruim 13 eeuwen parochiegeschiedenis.
Remi Van de Veire Valery Stuyver: priester-schrijver in Oosteeklo.
Omer Pauwels Hoe het socialisme in Assenede begon.
Jackie Claeys De kasseiweg van Ertvelde naar Oosteeklo die een verlengstuk kreeg.
Christ Dierickx Koffiebranderij en confituurfabriek Poppe in Bassevelde.
Redactie Beelden van toen.
Christ Dierickx Duivenmaatschappij “Recht en Vooruit” lost ze al 100 jaar.
Christ Dierickx Zo woonde men vroeger… zo woont men nu.
Marc De Vleesschauwer Huis Van de Keere te Oosteeklo.
Jackie Claeys De rampjaren 1846 tot 1848 in Oosteeklo.
Redactie Heemkundige sprokkels.

 

Jaargang 6 – nr 2 – oktober 1998
Themanummer: De Boerenkrijg
Marc De Vleesschauwer Themanummer ter gelegenheid van de viering van 200 jaar Boerenkrijg in vier delen:
Algemene politieke toestand en bestuurlijke organisatie op het einde van de 19de eeuw.
Tijdsbeeld van de periode 1794-1804 aan de hand van een bewaard gebleven kroniek van de Oosteeklonaar Livinus Van de Kerckhove.
De Boerenkrijggebeurtenissen in Assenede en omgeving die geleid hebben tot de moord op de Asseneedse kantoncommissaris Antoine De Neve.
Het dagboek van Assenedenaar Jan Baptiste Snoeck, die met vier plaatsgenoten als gijzelaars voor de moord op De Neve in het Rasphuis te Gent werden opgesloten.

 

Jaargang 6 – nr 3 – oktober 1998
Redactie
Jackie Claeys Het gebeurde honderd jaar geleden in groot-Assenede.
Marc De Vleesschauwer De uitdrijving van de nonnetjes van Oosteeklo uit hun klooster te Gent anno 1796.
Christ Dierickx Biljartclub Gustaaf Van Belle.
Gustaaf Willems Dialectspreuken in Assenede.
Christ Dierickx Een verdwenen hoevetje op het Haantje te Bassevelde.
Omer De Vriendt Georges Roegiers: kleermaker, muzikant en conservator.
Redactie Beelden van toen.
Marc De Vleesschauwer Proces over de kerktoren van Bassevelde anno 1762-1763.
Marc De Vleesschauwer Het antifonarium van de abdij van Oosteeklo: een merkwaardige 15de eeuwse kunstschat in het Museum voor Schone Kunsten te Gent.
Redactie Lijst steunende en beschermende leden.
Redactie Heemkundige sprokkels.

 

Jaargang 7 – nr 1 – januari 1999
Christ Dierickx  Editoriaal
Marc De Vleesschauwer en Jackie Claeys Over kerkpuien gesproken.
Marc De Vleesschauwer What’s in a name: enkele taalhistorische beschouwingen over de plaatsnaam Assenede.
Christ Dierickx Een spotlicht op de Asseneedse ‘kasseibijter’.
Sam De Decker 1275 jaar Assenede: een verjaardag die er geen is … Een overzicht van het archeologisch onderzoek in Assenede.
Luc Stockman Van Assenede Diederike.
drs. Adri de Kraker Bestuur en bestuurders van het Assenedeambacht, 1500-1550.
Marc De Vleesschauwer De Asseneedse polders: 16de en 17de eeuwse bedijkingswerken in het Assenedeambacht.
Omer Pauwels Assenede tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648).
Joris Spanhove msc Bisschoppelijk visitatieverslag van de parochie Assenede in 1627.
Christ Dierickx Assenede anno 1818-1819.
Jackie Claeys Assenede tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Gustaaf Willems Rond en in de herberg in Assenede.
Magda Devos De streektaal van de Twee Ambachten in het Vlaamse dialectlandschap.
Romano Tondat Landbouwkundige bedrijfsgebouwen te Assenede in 1966-1970.

 

Jaargang 7 – nr 2 – april 1999
Christ Dierickx  Editoriaal
Christ Dierickx In memoriam Jan Rossie (1): Een te vroeg afscheid van ‘Naj Noordeling’.
Edgard Stockman In memoriam Jan Rossie (2): Herinneringen van een buurjongen.
Jackie Claeys Het gebeurde honderd jaar geleden in groot-Assenede.
Marc De Vleesschauwer De landsdijk of graaf Jansdijk: ruim vijf eeuwen historie.
Marc De Vleesschauwer Vijf jaar na dato… of hoe het monument van de dijkwerker toch nog werd gerealiseerd.
Marc De Vleesschauwer Carnaval te Assenede: historisch overzicht van een eeuwenoud folkloristisch festijn.
Rudy Van Elslande Renaat van Elslande, minister van Staat, een geboren Boekhoutenaar.
Jackie Claeys Bassevelde tijdens het jaar 1835.
Redactie Beelden van toen.
Remi Van de Veire Valery Stuyver: priester-schilder te Oosteeklo.
Redactie Heemkundige sprokkels.

 

Jaargang 7 – nr 3 – oktober 1999
Christ Dierickx
Jackie Claeys Het gebeurde honderd jaar geleden in groot-Assenede.
Jackie Claeys Edmond De Decker, jachtwachter van de Doornendijk.
Noël Kerckhaert (+)
Jan Cuypers Assenede en haar mijnwerkersverleden.
Redactie Beelden van toen.
Christ Dierickx In ‘t Oud Gemeentehuis te Bassevelde.
Marc De Vleesschauwer De laatste begraving in de kerk van Oosteeklo.
Omer De Vriendt Van veloclub tot koninklijke fanfare… in Boekhoute.
Gustaaf Willems Dialectspreuken in Assenede.
Christ Dierickx Zo woonde men vroeger… zo woont men nu.
Marc De Vleesschauwer De dinsdagmarkt te Assenede heeft al 650 jaar bestaansrecht.
Jackie Claeys Arnold Lievens werd honderd.
Marc De Vleesschauwer Terugblik op een druk werkjaar.
Redactie De Utrechtse Vlamingen van Assenede.
Redactie Beschermende en steunende leden 1999.
Redactie Heemkundige sprokkels.

 

Jaargang 8 – nr 1 – april 2000
Christ Dierickx Sporen door de Twee Ambachten: sprokkels over het ontstaan en het verdwijnen van spoorlijn 55.
Joris Spanhove msc Bisschoppelijk visitatieverslag van de parochie Bassevelde in 1627.
Omer De Vriendt Prudent Van Hijfte… Boekhouts muziekvirtuoos.
Remi Van de Veire Kapelletjesvieringen te Oosteeklo.
Christ Dierickx Een ‘zwarte donderdag’ tijdens de Tweede Wereldoorlog te Assenede – vijf dodelijke slachtoffers door een landmijn.
Gustaaf Willems Vecom export-pluimveeslachterij in de Kloosterstraat te Assenede.
Gustaaf Willems Voeten vegen aan de voetschraper.
Marc De Vleesschauwer De kerkwijding van 1950 als gevolg van de kerkbrand in 1944: het restauratiedossier naderbij bekeken.
Redactie Beelden van toen.

 

Jaargang 8 – nr 2 – oktober 2000
Themanummer: Anno 1900
Christ Dierickx Editoriaal
Jackie Claeys Groot-Assenede treedt de 20ste eeuw binnen.
Jackie Claeys Het gebeurde honderd jaar geleden in groot-Assenede.
Christ Dierickx Het parochiaal en godsdienstig leven in 1900 in groot-Assenede.
Redactie Asseneedse straatbeelden in 1900 en nu.
Jackie Claeys De bevolking van groot-Assenede in 1900.
Omer Pauwels Heemkunde in de literatuur: volkse gebruiken van de wieg tot aan het graf.
Jackie Claeys Jaaroverzicht Boekhoute 1900.
Omer De Vriendt Boekhoutse straatbeelden in 1900 en nu.
Christ Dierickx De Asseneedse gemeenteraden in 1900.
Christ Dierickx Een greep uit de uitgaven van de gemeente Assenede in 1900.
Christ Dierickx Het gemeentebeleid in Bassevelde in 1900.
Robert Boelens De militiewetten in het jaar 1900 en de lotelingen van Assenede.
Remi Van de Veire Kiezerslijst voor de gemeente Oosteeklo uit 1895.
Redactie Oosteeklose straatbeelden in 1900 en nu.
Frank Baete Winkelen in 1900.
Christ Dierickx De politieverordening op het wielrijden te Bassevelde in 1900.
Jan Cuypers De werkliedenkring te Bassevelde anno 1900.
Redactie Basseveldse straatbeelden in 1900 en nu.
Omer De Vriendt Honoré Haers, een dokter in Boekhoute in 1900.
Christ Dierickx Wijziging datum wijkkermis Landsdijk in 1900.
Christ Dierickx Onderwijs te Bassevelde in 1900.
Christ Dierickx Onderwijs te Assenede in 1900.
Jackie Claeys Het armbestuur in groot-Assenede.
Redactie Lijst van steunende en beschermende leden.
Redactie Heemkundige sprokkels.

 

Jaargang 8 – nr 3 – december 2000
Themanummer: groot-Assenede en haar koloniaal verleden
Jan Cuypers Voorwoord
Het Begrip Kolonie
De geboorte van de Vrijstaat Congo
België neemt de fakkel over
De rol van de kerk in de kolonie
De dekolonisatie van een kolonie
Een stukje België in Centraal-Afrika
Kolonialen uit Assenede
Assenedenaren actief in de ambtenarij, de bouwsector, de medische sector, het onderwijs, de rubberplantages, de textielsector, de transportsector, de militaire sector, het KNIL (Koninklijk Nederlands Indisch Leger), de grafische sector en het management.
Geestelijken uit Assenede actief in de kolonies.
De orde van de Zusters Bernardinnen en haar missioneringswerk.
Zuster Georgine Mattheeuws.
Zuster Lydia Van Volsem.
De orde van de Zusters Kindsheid Jesu en haar missioneringswerk.
Biografie van het klooster te Assenede.
Zuster Frieda Custers.
De orde van de Broeders van Liefde.
Broeder Kamiel Van Heesvelde.
Broeder Romain Van Hyfte.
Reacties van het thuisfront .
Post-koloniale nabeschouwingen.
Jaargang 9 – nr 1 – april 2001
Christ Dierickx
Marc De Vleesschauwer Keuredag 2001 te Assenede.
Frank Baete Familienamen in Groot-Assenede: hedendaagse familienamenVerklaring van de namen die minstens veertig maal voorkomen in de vier dorpen van Assenede.
Marc De Vleesschauwer Assenede verliest een stukje van zijn identiteit: onderzoek naar de historiek van d’Asneetsche kasseie.
Remi Van de Veire Onderpastoor Valery Stuyver, leider van het Christelijk Vlaams Filmfonds, secretaris van de Davidsfondsafdeling Oosteeklo en cineast .
Christ Dierickx Notities betreffende de rijkswachtbrigades van Assenede en Bassevelde .
Jackie Claeys De Boekhoutse gemeenteraad in 1901.
Frank Baete Pestgeval in Bassevelde in 1557.
Jackie Claeys Familie Cloutte: zes generaties schrijnwerkers te Oosteeklo .
Gustaaf Willems Dialectspreuken in Assenede.
Redactie Beelden van toen.
Marc De Vleesschauwer Uit het straatbeeld verdwenen.
Marc De Vleesschauwer Schatten in huis: merkwaardig glasraam van de toegangsdeur naar de ijzerwinkel, indertijd uitgebaat door Christiaen-De Rycke in de Hoogstraat te Assenede.
Redactie Heemkundige sprokkels.
Marc De Vleesschauwer Bij de achterkaft.

 

Jaargang 9 – nr 2 – oktober 2001
Christ Dierickx
Robert Boelens Het gebeurde 100 jaar geleden in groot-Assenede.
Sam De Decker Het kasteel van Assenede: archeologisch onderzoek.
Remi Van de Veire Gemeentehuis en oude jongensschool te Oosteeklo plat, nee toch!
Marc De Vleesschauwer Hoornveepest in Vlaanderen op het einde van de 18de eeuw.
Marc De Vleesschauwer De Asseneedse schandpaal heeft een definitieve bekroning.
Joris Spanhove msc Bisschoppelijke visitatieverslagen van de parochie Oosteeklo tussen 1627 en 1654.
Koen Van de Wiele Oudste Boekhoutenaar is honderd: gesprek met een (l)eeuwAugust Van De Veire blies op 28 mei 2001 honderd kaarsjes uit.
Jan Cuypers An American in Assenede, de speurtocht van Michael en Brenda Bush naar hun Boekhoutse voorouder Seraphin Buysse.
Frank Baete An American in Assenede: bijvoegsel. Stamreeks van Petrus Buysse.
Christ Dierickx Het Basseveldse ezeltje. Levensverhaal van Edmond Van de Velde.
Redactie Beelden van toen.
Remi Van de Veire Een vernieuwde kapel te Oosteeklo. Aan het kruispunt Heide- en Abdijstraat werd een kapelletje door buurtbewoners heropgebouwd.
Redactie Floris ende Blancefloer, vertaling in prozavorm door de Nederlandse Ingrid Biesheuvel.
Jackie Claeys De gemeenteraad in Bassevelde in 1901.
Gustaaf Willems Weetjes over de wc in vroeger tijden.
Gustaaf Willems Zeg of schrijf het in ’t dialect.
Remi Van de Veire In memoriam Etienne Panis, drukker-koster en oud-scoutsleider.
Marc De Vleesschauwer Schatten in huis: ‘gedragskaarten’ uit 1910 van de gemengde school op de Landsdijk te Bassevelde.
Marc De Vleesschauwer Uit het straatbeeld verdwenen.
Koen Van Hijfte Verslag dagtrip Borinage op 12 mei.
Marc De Vleesschauwer Keuredag-2001 was een succes.
Marc De Vleesschauwer Prijs Historisch Erfgoed: overzicht van de drie laureaten.
Redactie Lijst beschermende en steunende leden.
Redactie Heemkundige sprokkels.
Marc De Vleesschauwer Bij de achterkaft, opmetingsverslag en foto van een dubbelwoonst uit de 18de eeuw in de Hendekenstraat in Boekhoute.

 

Jaargang 10 – nr 1 – april 2002
Christ Dierickx en Marc De Vleesschauwer Bij dit nummer.
Robert Boelens Het gebeurde 100 jaar geleden in groot-Assenede.
Sam De Decker, Frank Baete en Marc De Vleesschauwer Het ‘Prinsenhof’ van Assenede, verslag van het archeologisch onderzoek van het 16de eeuwse kasteel.
Frank Baete Het neerhof van het kasteel van Assenede en zijn pachters.
Marc De Vleesschauwer Kerkwegels in groot-Assenede.
Marijn Claeys De ommestellingen van Oosteeklo en de familie Buysse.
Jan Cuypers Yvonne Willems, een halve eeuw tussen de boeken.
Robert De Lust Assenede bij wassende maan, linogravure.
Christ Dierickx Een noodlottige kus … in 1891, met onderwijzeres Leonie Neyt.
Jackie Claeys De gemeenteraad van Bassevelde in 1902.
Gustaaf Willems Het zendingsken.
Joris Spanhove msc Bisschoppelijk visitatieverslag van de parochie Boekhoute in 1627.
Christ Dierickx Pandje van de Landsdijk, het verhaal van de gehandicapte Clement Moens (1902-1979).
Redactie Beelden van toen.
Christ Dierickx Schatten in huis: nieuwjaarsbrief uit 1902 van de familie Neetesonne uit Assenede.
Marc De Vleesschauwer Bij het achterblad: 18e eeuws hoevetje in de Meelstraat.

 

Jaargang 10 – nr 2 – oktober 2002
Christ Dierickx en Marc De Vleesschauwer Tien jaar “De Twee Ambachten”, een thematische terugblik .
Robert Boelens Het gebeurde honderd jaar geleden in groot-Assenede.
Marc De Vleesschauwer Van Assenede en de Guldensporenslag.
Christ Dierickx Zolang de leeuwen klauwen. Koninklijke Voetbalvereniging Klauwaarts Bassevelde schopt al 75 jaar tegen de bal.
Marc De Vleesschauwer Zegelmatrijs gevonden in Boekhoute in de Kapellepolder.
Jackie Claeys De gemeenteraad van Oosteeklo in 1902.
Robert De Lust Boekhoute weet nog, linogravure met gedicht over de verdwenen haven van Boekhoute.
Gustaaf Willems Dialectspreuken in Assenede.
Marc De Vleesschauwer Naamsverklaring van de wijk “De Katte”.
Omer De Vriendt, Christ Dierickx en Remi Van de Veire Beelden van toen.
Marc De Vleesschauwer Schatten in huis: twee sporttrofeeën van een oud-Assenedenaar uit Canada.
Marc De Vleesschauwer en Christ Dierickx Uit het straatbeeld verdwenen.
Marc De Vleesschauwer Terugblik over het werkjaar 2002.
Omer De Vriendt Ledenlijst 2002.
Redactie Heemkundige sprokkels.
Marc De Vleesschauwer Bij de achterkaft: 18de eeuwse hoeve in Bassevelde.

 

Jaargang 11 – nr 1 – april 2003
Christ Dierickx Bij dit nummer.
Remi Van de Veire Expositie “Een stronk van een eik werd beeld”. Priester beeldhouwer Valery Stuyver.
Marijn Claeys Soldaat zijn onder Napoleon; over de conscriptiewet van 5 september 1798 en zijn gevolgen voor vele jongemannen uit het werkgebied van ‘De Twee Ambachten’ met de militielijst van 1807.
Frank Baete Kwartierstaat burgemeester Philippe De Coninck.
Christ Dierickx Messerschmitt stortte neer in de Asseneedse polders tijdens W.O. II.
Jackie Claeys Een kasseiweg in de Oosthoek van Oosteeklo naar Nieuwburg.
Robert De Lust Zwerfsteen, linogravure van de Basseveldse parochiepomp, met passend gedicht.
Redactie Beelden van toen.
Christ Dierickx Drukkerij Haers: honderd jaar actief in Assenede, het verhaal van drie generaties drukkers.
Joris Spanhove msc Bisschoppelijke visitatieverslagen van parochie Boekhoute tussen 1628 en 1654.
Jan Cuypers Zeventig jaar Asseneedse Kristelijke Arbeiders Vrouwengilde KAV.
Gustaaf Willems ’t Spionnetje.
Marc De Vleesschauwer Schatten in huis: een uniek devotie(communie)- prentje uit 1758 van vormeling Francies de Mullewie.
Frank Baete Staten van goed van BoekhouteBespreking van de inventaris van de staten van goed van het ambacht Boekhoute over de periode 1740-1795.
Redactie Heemkundige sprokkels.
Marc De Vleesschauwer Huizenonderzoek: beschrijving van een 17e eeuwse herberg aan het kruispunt te Nieuwburg in Assenede.

 

Jaargang 11 – nr 2 – oktober 2003
Themanummer: groot-Assenede en haar emigranten
Jan Cuypers Het begrip emigratie.
De sociale toestand in Vlaanderen rond 1830.
De emigratiegolf naar de Verenigde Staten.
Emigratie naar Canada en Zuid-Amerika.
Emigratieagentschappen en ronselpraktijken.
Profielschets van de emigrant.
De emigratiebeweging in kunst en literatuur.
De Asseneedse emigranten.
Relaas van Groot-Asseneedse emigranten.

 

Jaargang 11 – nr 3 – oktober 2003
Robert Boelens Het gebeurde honderd jaar geleden in groot-Assenede.
Remi Van de Veire Nabeschouwingen bij de expositie van Valery Stuyver(12 april tot 8 juni 2003).
Marc De Vleesschauwer Historisch Erfgoedprijs en Erfgoedcheque 2003.
Christ Dierickx Bassevelds pijlerkapelletje in de Beekstraat voorlopig van de kaart geveegd.
Jackie Claeys De Oosteeklose gemeenteraad in 1903.
Gustaaf Willems Dialectspreuken in Assenede.
Hubert De Laender Boekhoutse jeugd speelde eertijds het verboden kansspel ‘cinq-siezen’ of ‘anker en zonne’.
Marc De Vleesschauwer Staatnaamgeving in groot-Assenede.
Frank Baete Stamboom familie Van Hijfte.
Robert De Lust Oosteeklo: linogravure van het Oosteeklose centrum, met gedicht over de ontstaansgeschiedenis van dit landelijke dorp.
Omer De Vriendt, Christ Dierickx, Modest Van Achte en Remi Van de Veire Beelden van toen.
Modest Van Achte In memoriam kunstenaar André Van Achte.
Marc De Vleesschauwer Schatten in huis: afbeelding en commentaar bij een “mention honorable” uit 1896, uitgereikt aan Theophile Lietaer die later veldwachter werd in Assenede.
Frank Baete, Marc De Vleesschauwer en Omer De Vriendt Uit het straatbeeld verdwenen.
Omer De Vriendt Beschermende en steunende leden 2003.
Redactie Heemkundige sprokkels.
Christ Dierickx Huizenonderzoek: beschrijving van een woning (bouwjaar 1912) Haantjen 26 te Bassevelde.

 

Jaargang 12 – nr 1 – april 2004
Themanummer: “Grote gezinnen in groot-Assenede”
Frank Baete Bij dit themanummer.
Frank Baete Grote gezinnen door de eeuwen heen.
Christ Dierickx De Gezinsbond: historiek en werking van de afdelingen in groot-Assenede.
Frank Baete, Robert Boelens, Jackie Claeys, Jan Cuypers, Roger De Rijcke, Omer De Vriendt, Christ Dierickx, Modest Van Achte en Remi Van de Veire Fotoreeks grote gezinnen in groot-Assenede: 160 foto’s van grote gezinnen met uitleg.
Frank Baete en Jackie Claeys Overzichtslijst van de grote gezinnen in groot-Assenede (vanaf 1910) waarvan geen foto beschikbaar was.

 

Jaargang 12 – nr 2 – oktober 2004
Frank Baete Bij dit nummer.
Robert Boelens Het gebeurde honderd jaar geleden in groot-Assenede.
Christ Dierickx Architect Edmond De Perre-Montigny en zijn bouwwerken in groot-Assenede.
Jan Cuypers Edgard Stockman: een biografie, deel 1: de jeugdjaren, de studietijd en de beroepsloopbaan van de ere-burgemeester van Boekhoute.
Frank Baete De pompput van Bassevelde naar aanleiding van de herontdekking in januari 2004.
Jackie Claeys De Oosteeklose gemeenteraad in 1904.
Modest Van Achte Schatten in huis: een unieke houtskooltekening uit 1904 met het menu van de koninklijke harmonie Sint Cecilia uit Bassevelde.
Frank Baete, Omer De Vriendt, Christ Dierickx, Modest Van Achte en Remi Van de Veire Grote gezinnen in groot-Assenede: terugblik en aanvullingenMet errata bij de fotoreeks van het themanummer over grote gezinnen en een aanvulling met vijftien nieuwe foto’s van gezinnen met minstens zeven kinderen uit groot-Assenede.
Remi Van de Veire Klokkenluiders van Oosteeklo.
Gustaaf Willems Assenede reeds 75 jaar in de ban van de voetbalsport (1929-2004).
Christ Dierickx ‘Plat Asneeds’: uit het groot-Asseneeds dialectwoordenboek, beginletters A en B.
Roger De Rijcke, Omer De Vriendt, Christ Dierickx, Remi Van de Veire Beelden van toen.
Robert De Lust Voorbij, pentekening van een oud gebouw op Nieuwburg met gedicht.
Christ Dierickx, Modest Van Achte Uit het straatbeeld verdwenen.
Omer De Vriendt Beschermende en steunende leden 2004.
Redactie Heemkundige sprokkels.

 

Jaargang 13 – nr 1 – april 2005
Themanummer “Muziekmaatschappijen in groot-Assenede”
Frank Baete Bij dit themanummer.
Jackie Claeys Het ontstaan en de evolutie van muziekmaatschappijen.
Frank Baete, Jackie Claeys, Modest Van Achte Koninklijke harmonie Sint-Cecilia Bassevelde1. Historisch-chronologisch overzicht2. Thematisch deel
2.1. Macharius Peers
2.2. Balloteringen
2.3. Muzieklokalen
2.4. Vaandel, drapeau, vlag
2.5. Bestuurders, muziekmeesters, dirigenten
2.6. Festivals, serenades, medailles en eretekens
2.7. De kiosk te Bassevelde, een kunstwerk van en voor alle Basseveldenaren
2.8. De oorlogsjaren
2.9. Cnape, bode, gros-caissedrager
2.10. Ceciliafeesten
Christ Dierickx Koninklijke fanfare “Diederik van Assenede”, ontstaan in 1865 onder de leiding van onderwijzer Emiel Meganck.
Christ Dierickx Muziekmaatschappij “Vlug en Blij” AssenedeBrouwer Julien Van Hoorebeke stichtte in 1897 een veloclub, welke in 1910 werd omgevormd tot een fanfare.
Christ Dierickx Harmonie “Werkersvreugd” AssenedeOm de socialistische ideeën beter te kunnen propageren, stichtte Jozef Van den Bogaert in 1921 harmonie “Werkersvreugd”.
Christ Dierickx Fanfaremaatschappij “Burgerkring” AssenedeDeze fanfare was actief tussen 1875 en 1900.
Christ Dierickx Fanfaremaatschappij “Kunstijver” AssenedeDit muziekgezelschap werd gesticht in 1848 en organiseerde een geslaagd festival te Assenede in 1850.
Omer De Vriendt Fanfare “De Braakmanszonen en dochters” BoekhouteOp 20 februari 1909 groeide uit de plaatselijke veloclub “De Braakmanszonen” een muziekvereniging, waarvan Basseveldenaar Omer Bourgoy de muzikale leiding had.
Remi Van de Veire Muziekmaatschappij “De eikelkrans” Oosteeklo”De eikelkrans” startte de muzikale activiteiten in 1926 onder de leiding van dirigent Moerloose.
Redactie Heemkundige sprokkels.

 

Jaargang 13 – nr 2 – oktober 2005
Frank Baete Bij dit nummer.
Robert Boelens Het gebeurde honderd jaar geleden in groot-Assenede.
Jackie Claeys Het ontstaan van de parochie ’s Gravenjansdijk.
Marc Vlaeminck 125 Jaar apostolaatswerken Zusters Kindsheid Jesu in Assenede.
Christ Dierickx ’t School is uit … de Asseneedse gemeenteschool bestaat niet meer (1817-2005).
Christ Dierickx Vieringen van de Belgische onafhankelijkheid te Assenede.
Gustaaf Willems De landsgrens België-Nederland in Assenede en Boekhoute.
Remi Van De Veire Engelse vluchtelingen in de Weststraat te Oosteeklo.
Jan Cuypers Edgard Stockman… een biografie (deel 2): de legerdienst en het krijgsgevangenschap
Loran Van Wijnsberge Arsène Sabo, de volumineuze zanger met de volumineuze stem uit Bassevelde.
Christ Dierickx Madeleine Kintziger maakte de gruwelkampen mee.
Jackie Claeys De Oosteeklose gemeenteraad in 1905.
Christ Dierickx Schatten in huis: een muurschildering in de woning van weduwe G. Neyt – E. Batsleer in de Fonteinestraat in Assenede.
Omer De Vriendt, Christ Dierickx, Remi Van de Veire en Loran Van Wijnsberge Beelden van toen.
Jackie Claeys De Boekhoutse gemeenteraad in 1905.
Robert De Lust Boerenhuizen, gouache met bijhorend gedicht.
Christ Dierickx “Plat Asneeds”, uit het groot-Asseneeds dialectwoordenboek, deel 2: beginletters c, d, e, f, g, en i.
Omer De Vriendt, Christ Dierickx en Modest Van Achte Uit het straatbeeld verdwenen.
Remi Van de Veire Terugblik op de Erfgoeddag van 17 april te Oosteeklo.
Modest Van Achte Overdracht van “den drapeau” van de harmonie van Ukkel.
Christ Dierickx Grote gezinnen in groot-Assenede: tweede aanvulling over het gezin van Prudent Claeys en Germaine Ryckaert.
Frank Baete Staten van goed van het ambacht Assenede: eerste deel van de inventaris van de staten van goed van het ambacht Assenede voor de periode 1521 tot en met 1624.
Omer De Vriendt Beschermende en steunende leden 2005.
Redactie Heemkundige sprokkels.

 

Jaargang 14 – nr 1 – april 2006
Frank Baete Bij dit nummer.
Robert Boelens Het gebeurde honderd jaar geleden in groot-Assenede.
Frank Baete Vlaggen in groot-Assenede – onze gemeentevlag als voorbeeld.
Christ Dierickx en Gustaaf Willems Spookverhalen uit de Fonteine.
Etienne Hellebaut MILAC-Assenede schreef ruim een kwart eeuw geschiedenis (1967-1994).
Hubert De Laender Een nieuwe pastorie voor Boekhoute 1861.
Gustaaf Willems De Holland-Stellung 1914-1918 in groot-Assenede.
Modest Van Achte Basseveldenaar Henri Van de Voorde, klompenmaker van vader op zoon.
Jan Cuypers Edgard Stockman: een biografie, deel 3: de bezettingsjaren.
Jackie Claeys Dood en vernieling in Oosteeklo tijdens de Tweede WereldoorlogOp enkele maanden tijd werd Oosteeklo tijdens het jaar 1943 door twee traumatische gebeurtenissen getroffen.
Joris Spanhove msc Celine Vereecke (zuster Martina), een Asseneedse verpleegster in de missies, deel 1: de roots van Celine, haar intrede in het klooster en haar opleiding tot verpleegster.
Frank Baete Een merkwaardige kelder te Boekhoute onder de woning van dokter M. Ryckaert, Boekhoutedorp 24 te Boekhoute.
Omer De Vriendt, Christ Dierickx en Loran Van Wijnsberge Beelden van toen.
Christ Dierickx “Plat Asneeds”, uit het groot-Asseneeds dialectwoordenboek, deel 3: de beginletters i, j en k.
Robert De Lust Verandering, gedicht over het veranderend uitzicht van het dorp, met linogravure: ‘de Kasseibijters’.
Loran Van Wijnsberge Ontstaan en beknopte geschiedenis van de hovingen Van De Wattyne (nu hof Haers).
Christ Dierickx Schatten in huis: een werkschrift uit 1909 van Basseveldenaar Jozef De Pauw is een uniek document.
Redactie Heemkundige sprokkels.

 

Jaargang 14 – nr 2 – oktober 2006
Frank Baete Bij dit nummer.
Robert Boelens Het gebeurde honderd jaar geleden in groot-Assenede, tweede jaarhelft 1906.
Christ Dierickx Afscheid van een oude dame: het gemeentehuis op de Markt te Assenede.
Omer Pauwels Ferdinand van Oostenrijk of “den Prins Cardinael” (1609-1641).
Jan Cuypers Edgard Stockman… een biografie, deel 4: huwelijk en gezinsleven, speler van voetbalclub De Zeemeeuwen, amateurtoneel, burgemeester van Boekhoute, oprichting visserijmuseum, oprichting van de Bou 8, de garnaalfeesten en de stichting welzijn voor ouderen.
Loran Van Wijnsberge Gefusilleerde burgers uit Groot-Assenede tijdens de Eerste Wereldoorlog (deel 1); Jerome Dobbelaere.
Frank Baete De zes huwelijken van Jacques Rondas te Assenede.
Jackie Claeys De Oosteeklose gemeenteraad in 1906.
Gustaaf Willems Kallestekken in Assenede, terug van weggeweest.
Christ Dierickx “Plat Asneeds”, uit het groot-Asseneedse dialectwoordenboek: deel 4: lijst en verklaring van plaatselijke dialectwoorden met de beginletters l, m, en n.
Remi Van de Veire Piloot verschuilt zich te Oosteeklo na bombardement van de stoomtram.
Jackie Claeys De Boekhoutse gemeenteraad in 1906.
Rik Ricourt De laatste paardenvoerman in Oosteeklo: de famililie Blomme.
Jackie Claeys, Christ Dierickx en Modest Van Achte Uit het straatbeeld verdwenen.
Frank Baete Herbergen Sint-Arnaut en Sint-Hubert verdwenen onder rotonde te Nieuwburg.
Omer De Vriendt, Christ Dierickx, Modest Van Achte en Remi Van de Veire Beelden van toen.
Robert De Lust 1771; gedicht en tekening over het (oude) gemeentehuis op de Markt.
Christ Dierickx Schatten in huis: het schilderij van August Lauwers, in het bezit van de familie Gilson uit Assenede, toont ons de brand van de kerk in september 1944.
Omer De Vriendt “Zaal Pet” en “Muikem”: alleen nog herinneringen.
Omer De Vriendt KVLV Boekhoute reeds 75 jaar actief.
Modest Van Achte Vlaggen kleurden Erfgoeddag 2006 te Assenede.
Modest Van Achte Foto’s kijken tijdens de Dijkse kermis.
Frank Baete Boekbespreking: Het kasteel van Assenede – Van opgraving tot historisch landschap door Sam De Decker.
Yvonne Nuytinck “De onverwachte beschieting”, een bangelijk wedervaren uit 1943.
Omer De Vriendt Beschermende en steunende leden 2006.
Redactie Heemkundige sprokkels.

 

Jaargang 15 – nr 1 – april 2007
Themanummer “Meerlingen in groot-Assenede”
Frank Baete Bij dit themanummer.
Jackie Claeys Tweelingen en andere meerlingen: algemene bijdrage over het verschijnsel meerlingen.
Frank Baete Meerlingen in de 17e en 18e eeuw in Bassevelde.
Frank Baete, Rita De Pauw, Omer De Vriendt, Christ Dierickx, Modest Van Achte, Remi Van de Veire en Loran Van Wijnsberge Fotoreeks meerlingen in groot-Assenede met een foto van 152 meerlingen.
Frank Baete Overzichtslijst meerlingen in groot-Assenede.
Redactie Heemkundige sprokkels.

 

Jaargang 15 – nr 2 – oktober 2007
Frank Baete Bij dit nummer.
Robert Boelens Het gebeurde honderd jaar geleden in groot-Assenede.
Frank Baete Meerlingen in groot-Assenede: aanvulling en terugblik.
Christ Dierickx Verzetsheld Leopold De Geyter wordt niet vergeten.
Remi Van de Veire De laatste buurtwinkel in Oosteeklo in de Oosthoek bij Godelieve Van de Velde.
Huber De Laender De bouw van de kerk in Boekhoute; aan de hand van het memorieboek van pastoor Bernardus Lefevre.
Firmin De Vliegher Den tableau “De Verrijzenis” van Floris Van Acker in de kerk van Bassevelde.
Jackie Claeys Hoe de Oosteeklonaren weten hoe laat het is; het torenuurwerk op de kerk in Oosteeklo.
Rik Ricourt Heengegaan; op 5 augustus 2007 overleed letterkundige Fernand Handtpoorter.
Joris Spanhove msc Celine Vereecke (zuster Martina) een Asseneedse verpleegster in de missies, deel 2.
Christ Dierickx Schatten in huis: bespreking van een origineel document uit 1918.
Frank Baete Staten van goed van de heerlijkheid Sint-Albert.
Jan Cuypers Edgard Stockman: een biografie, deel 5 (slot): enkele opmerkelijke anekdoten.
Jackie Claeys De Boekhoutse gemeenteraad in 1907.
Christ Dierickx “Plat As’needs”, uit het groot-Asseneeds dialectwoordenboek: deel 5: beginletters o en p.
Loran Van Wijnsberge De sportbroeders Andries uit Bassevelde.
Gustaaf Willems De galg van het ambacht Assenede stond op de Riemse heide.
Remi Van de Veire Boekhoutse scouts waren present op Jamboree in 1957.
Modest Van Achte Muziekinstrumenten en vaandel van muziekmaatschappij “De Eikelkrans” van Oosteeklo.
Rita De Pauw, Omer De Vriendt, Christ Dierickx en Remi Van de Veire Beelden van toen.
Robert De Lust Signaturen: gedicht met illustratie.
Rik Ricourt Sas van Gent – Sassa Gandavum. Deel 1: de kleine historie van een Asseneeds buurdorp.
Jackie Claeys, Omer De Vriendt, Christ Dierickx en Remi Van de Veire Uit het straatbeeld verdwenen.
Omer De Vriendt Beschermende en steunende leden 2007.
Redactie Heemkundige sprokkels.

 

Jaargang 16 – nr 1 – april 2008
Themanummer “Een knipoog naar de jaren 50 in groot-Assenede”
Frank Baete Bij dit themanummer.
Frank Baete De jaren 50 in ons land, een overzicht.
Frank Baete Aan het stuur van de gemeente. Een studie van de gemeenteraadsverslagen uit de jaren 50.
Frank Baete Assenede in de pers.
Gustaaf Willems Eindelijk een nieuwe straat in Assenede: de Nieuwestraat.
Christ Dierickx De bevrijdingsreuzen van Assenede.
Gustaaf Willems Raymond Janssens, nationaal schutterskeizer 1954.
Michel Coene In de ban van het beeld: Michel Proot, smalfilmer uit Assenede dorp in de jaren 50.
Gustaaf Willems Voetbalclub.F.C. Assenede en haar toneelafdeling “Floris ende Blanchefloer” jubileerden in 1954.
Christ Dierickx De carnavalstoet van 16 februari 1958.
Frank Baete, Robert Boelens, Christ Dierickx en Modest Van Achte Bassevelde in de pers.
Rita De Pauw De boldersclub van Bassevelde viert feest.
Loran Van Wijnsberge Straatvoetbal in Bassevelde op het einde van de jaren 50.
Loran Van Wijnsberge Expo 58 en de Vlamingen.
Modest Van Achte Een mijlpaal in de geschiedenis van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Bassevelde: 26 juni 1955.
Remi Van de Veire Bezoek aan de Expo verscheurt families op de Landsdijk.
Rita De Pauw Zilveren ambtsjubileum van gemeentebestuurders van Bassevelde.
Omer De Vriendt De indijking van de Braakman en het einde van de Boekhoutse haven.
Omer De Vriendt 15 september 1958: Boekhoute beleefde een dag van vreugde en verdriet.
Omer De Vriendt Honderdjarigen te Boekhoute in de jaren 50.
Frank Baete, Robert Boelens, Christ Dierickx en Modest Van Achte Oosteeklo in de pers.
Remi Van de Veire Oosteeklo: wat stenen vertellen na vijftig jaar.
Remi Van de Veire Na vijftig jaar verdwijnt het jeugdheem te Oosteeklo.
Jackie Claeys Viering van de Oosteeklose burgemeester Remi Criel in 1953.
Jackie Claeys Aanstelling pastoor René Bracke in Oosteeklo in 1958.
Redactie Heemkundige sprokkels.

 

Jaargang 16 – nr 2 – oktober 2008
Frank Baete Bij dit nummer.
Robert Boelens Het gebeurde honderd jaar geleden in groot-Assenede.
Frank Baete Tentoonstelling ‘De jaren 50 in groot-Assenede’ oogstte veel succes.
Gustaaf Willems Het stadhuis van Assenede.
Christ Dierickx “Vele groeten aan gansch de familie”; het wedervaren van Assenedenaar Henri Genbrugge als gedeporteerde in Duitsland.
Omer De Vriendt Gefusilleerden te Boekhoute tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Jackie Claeys Oosteeklo bouwt en sloopt een school en onderwijzerswoning.
Rita De Pauw René Van Coillie, een kampioen onder de bolders.
Christ Dierickx “Plat Asneeds”, uit het groot-Asseneeds dialectwoordenboek: deel 6.
Christ Dierickx Een Asseneeds dorpsfiguur van weleer: Theofiel Van Petegem.
Jackie Claeys De Asseneedse gemeenteraad in 1908.
Christ Dierickx Biljartvirtuoos Gustaaf Van Belle vereeuwigd op een postzegel.
Rik Ricourt Sas van Gent – Sassa Gandavum – Deel 2: de kleine historie van een Asseneeds buurdorp.
Jackie Claeys Berichten uit het Oosteeklose schepencollege in 1908.
Joris Spanhove msc Celine Vereecke (zuster Martina) een Asseneedse verpleegster in de missies, deel 3.
Remi Van de Veire Omer Van de Velde leeft de honderd uit.
Jackie Claeys De gemeenteraad in Bassevelde in 1908.
Loran Van Wijnsberge De eerste trein te Bassevelde.
Robert De Lust Het kasteel Van Hoorebeke.
Jackie Claeys De Boekhoutse gemeenteraad in 1908.
Omer De Vriendt, Christ Dierickx en Remi Van de Veire Beelden van toen.
Christ Dierickx Schatten in huis.
Firmin De Vliegher, Omer De Vriendt, Christ Dierickx, Modest Van Achte en Loran Van Wijnsberge Uit het straatbeeld verdwenen.
Omer De Vriendt Beschermende en steunende leden 2008.
Redactie Heemkundige sprokkels.

 

Jaargang 17 – nr 1 – april 2009
Themanummer “Jeugdverenigingen in groot-Assenede”
Frank Baete Bij dit themanummer.
Frank Baete De moeizame weg naar volwassenheid voor de Boerenjeugdbond en de Boerinnenjeugdbond.
Frank Baete, Remi Van de Veire De scouts, reeds meer dan honderd jaar oud.
Frank Baete De Chiro, van patronaat naar een eigentijdse jeugdbeweging.
Frank Baete De Gemeentelijke Jeugdraad Assenede.
Frank Baete Het jong gilde van Sint-Sebastiaan.
Frank Baete De Boerinnenjeugdbond, de Boerenjeugdbond en de KLJ, tachtig jaar jeugdwerking in Assenede.
Christ Dierickx De Asseneedse kajotters.
Christ Dierickx KSA Assenede kende een twintigjarig bestaan.
Gustaaf Willems VKAJ Assenede.
Christ Dierickx Vlaamse katholieke Burgersjeugd Assenede.
Christ Dierickx Scoutsgroep Sint-Maarten uit Assenede.
Christ Dierickx Chirojongens Sint-Pieter Assenede.
Christ Dierickx Chiromeisjes Sint-Lutgardis Assenede.
Yvonne Willems De Vlaamse culturele meisjesbond Nele uit Assenede.
Christ Dierickx Jeugdclub ‘The Lords’ uit Assenede kende een kort bestaan
Christ Dierickx De rode valken, een socialistische jongerengroep in Assenede.
Christ Dierickx Jeugdclub ‘t Saluutje uit Assenede kende bruisende jaren.
Christ Dierickx Wielewaaljongeren (JNM) Krekenland drie decennia actief.
Christ Dierickx Het Jeugdmuziekatelier groot-Assenede.
Christ Dierickx Jeugdharmonie ‘Swing-in’ Assenede.
Frank Baete, Rita De Pauw De JEFI in Assenede en in Bassevelde.
Rita De Pauw De Witte Potsen van Bassevelde.
Loran Van Wijnsberge Jeugdclub Whisling Mouse Inn (‘t Kot) Bassevelde.
Rita De Pauw De BJB van Bassevelde.
Modest Van Achte KLJ Bassevelde.
Modest Van Achte Landelijke Ruitervereniging Sint-Agatha Bassevelde.
Remi Van de Veire Katholieke jeugdraad Boekhoute.
Omer De Vriendt Scouts Michiel de Ruyter Boekhoute.
Omer De Vriendt, Christ Dierickx Chiromeisjes Beukenhout uit Boekhoute.
Frank Baete, Omer De Vriendt De kajotsters en kajotters in Boekhoute
Frank Baete, Omer De Vriendt BJB en de KLJ in Boekhoute.
Remi Van de Veire Eerste sporen van scouting in Oosteeklo.
Riet Van de Velde Scoutsgroep Houtekiet Oosteeklo.
Jackie Claeys Het Jeugd Rode Kruis in Oosteeklo.
Peter Van Slembroeck Jeugdhuis ‘t Biotoop in Oosteeklo.
Jackie Claeys Boerenjeugdbond en KLJ in Oosteeklo.
Medard De Clercq en Remi Van de Veire Katholieke Studenten Actie in Oosteeklo.
Remi Van de Veire De KAJ in Oosteeklo.
Remi Van de Veire De VKAJ in Oosteeklo.
Remi Van de Veire Tijdlijn jeugdverenigingen Oosteeklo.

 

Jaargang 17 – nr 2 – oktober 2009
Frank Baete Bij dit nummer.
Frank Baete Het gebeurde honderd jaar geleden in groot-Assenede.
Frank Baete Dorpskernvernieuwing in Boekhoute, 350 jaar geleden.
Frank Baete Jeugdverenigingen in groot-Assenede: terugblik op de tentoonstelling.
Rik Ricourt Georges Bosschem, garde champêtre.
Frank Baete De familie Sanders in het ambacht Boekhoute.
Alexander Bosschem Postume herdenking aan de Asseneedse oud-krijgsgevangenen van de Tweede Wereldoorlog.
Remi Van de Veire Oorlogsbrand in de Oosthoek te Oosteeklo.
Loran Van Wijnsberge Brouwerij Van Acker te Bassevelde.
Michel Coene In de ban van het beeld (2),toelichting bij enkele muzikale foto’s uit 1917.
Jackie Claeys De gemeenteraad in Bassevelde in 1909.
Christ Dierickx ‘Plat As’needs’, uit het groot-Asseneeds dialectwoordenboek: deel 7.
Jackie Claeys De Boekhoutse gemeenteraad in 1909.
Gustaaf Willems Herinneringen aan het Polderhotel te Assenede.
Rita De Pauw Angelina Roegiers, een eeuwelinge in Bassevelde.
Christ Dierickx Veertig jaar Inter-Volleybaltornooien in Assenede: 1969-2008.
Jackie Claeys De Asseneedse gemeenteraad in 1909.
Robert De Lust Kasteel ter Leyen.
Omer De Vriendt, Christ Dierickx, Remi Van de Veire en Loran Van Wijnsberge Beelden van toen.
Omer De Vriendt, Christ Dierickx en Modest Van Achte Uit het straatbeeld verdwenen.
Rik Ricourt Sas van Gent – Sassa Gandavum, deel 3.
Guido Van der Eecken Schatten in huis.
Christ Dierickx In memoriam Joris Spanhove msc.
Omer De Vriendt Beschermende en steunende leden 2009.
Redactie Heemkundige sprokkels.

 

Jaargang 18 – nr 1 – april 2010
Themanummer: Kerkelijk leven in groot-Assenede
Frank Baete Bij dit themanummer.
Frank Baete Assenede, een gemeente met vier dorpen en vijf kerken.
Frank Baete Zonde, ontucht en pastoors; kerkelijke rechtspraak in groot-Assenede tussen 1570 en 1795.
Jackie Claeys De begrafenis van Victor.
Christ Dierickx De bond van het Heilig Hart.
Remi Van de Veire Pesjonkelen, heb je dat ook nog gedaan?
Rita De Pauw De kerkgang, een verdwenen ritueel.
Frank Baete en Remi Van de Veire Bruiloftsklokken luiden, … maar ‘t is niet voor mij; huwelijksbeletselen in het jaar 1903.
Christ Dierickx De vijf pastoors-dekens van Assenede.
Omer Pauwels Op bedevaart naar Stoepe.
Christ Dierickx Zingen voor de Heer en de gemeenschap; dameskoor St.-Cecilia uit Assenede vierde in 2008 een zilveren jubileum.
Frank Baete Een aangename harmonie – de klokken in de kerktoren van Assenede.
Modest Van Achte Mariavieringen en processies te Bassevelde.
Frank Baete Op de preekstoel – Mededelingen van op de preekstoel door de pastoor van Bassevelde in 1765.
Loran Van Wijnsberge Inhuldiging van een nieuwe pastoor in Bassevelde: nu en vroeger.
Frank Baete Boekhoute in de woelige zeventiende eeuw: de pastoors, de koster en de kerkschatten.
Omer De Vriendt Missies of zendingen, ook in Boekhoute.
Luc Vermeylen Geschiedenis van de kerk van Oosteeklo.
Frank Baete Victoria: visioenen, passie en extase in de abdij van Oosteeklo: een zoektocht naar de waarheid.
Remi Van de Veire Pastoors in Oosteeklo.
Redactie Heemkundige sprokkels.
Jaargang 18 – extra nr – april 2010 
Victoria: Visioenen, passie en extase in de abdij van Oosteeklo op het einde van de 17e eeuw: een zoektocht naar de waarheid
Frank Baete De abdij van Oosteeklo.
Frank Baete Vrouw Eugenie, dertigste abdis van de abdij van Oosteeklo.
Frank Baete Het dagboek van Vrouw Victoria.
Frank Baete en Katrien Heene Victoria Boele in de mystieke traditie: echt of fake?
Frank Baete Het kindje Jezus in de Hostie.
Frank Baete Bijlagen: origineel dagboek.
Frank Baete

 

Jaargang 18 – nr 2 – oktober 2010
Frank Baete Bij dit nummer.
Frank Baete Het gebeurde honderd jaar geleden in groot-Assenede.
Frank Baete Victoria, een terugblik op een uniek project.
Frank Baete Zeshonderd jaar kasteel Ter Leyen.
Nele Vanholme en Tom Boucquet Archeologisch vooronderzoek KMO-zone AKMO II te Assenede.
Willy Lips Medard Gregoire, een bokser uit Bassevelde.
Rik Ricourt Op de praatstoel met een rasechte Assenedenaar: Jan Valckx.
Remi Van de Veire “Flandriens” worden “Eikelvrienden” in Oosteeklo.
Jackie Claeys De gemeenteraad van Bassevelde in 1910.
Frans Pauwels Wateroverlast in het ambacht Assenede rond 1785.
Omer De Vriendt, Christ Dierickx, Remi Van de Veire en Loran Van Wijnsberge Beelden van toen.
Jackie Claeys Een flamingant uit Oosteeklo.
Christ Dierickx ‘Plat Asneeds’: uit het groot-Asseneedse dialectwoordenboek:deel 8.
Jackie Claeys De gemeenteraad van Boekhoute in 1910.
Gustaaf Willems Het eerste interimbureel in Assenede: ‘de keue’.
Robert De Lust Ten naaste bij vergeten… 1950 in onze contreien.
Rik Ricourt Sas van Gent – Sassa Gandavum – deel 4.
Jackie Claeys De gemeenteraad van Assenede in 1910.
Hubert De Laender Eeuwigdurend Voorrech – Het grafmonument van de familie De Block te Boekhoute.
Frank Baete Schatten in huis.
Rita De Pauw De vredesstoet te Bassevelde in 1945.
Jackie Claeys Het schepencollege van Oosteeklo in 1910.
Omer De Vriendt, Christ Dierickx, Rik Ricourt, Modest Van Achte, Remi Van de Veire en Loran Van Wijnsberge Uit het straatbeeld verdwenen.
Omer De Vriendt Beschermende en steunende leden 2010.
Redactie Heemkundige sprokkels.

 

Jaargang 19 – nr 1 – april 2011
Themanummer “Emigranten naar Amerika uit groot-Assenede”.
Frank Baete Bij dit themanummer.
Frank Baete Emigranten tijdens het Ancien Regime.
Jackie Claeys Emigratie in onze streek.
Jackie Claeys Bronnen voor het opzoeken van de emigranten uit groot-Assenede.
Redactie Emigranten uit groot-Assenede.
Frank Baete Feiten en cijfers.

 

Jaargang 19 – nr 2 – oktober 2011
Frank Baete Bij dit nummer.
Frank Baete Het gebeurde honderd jaar geleden in groot-Assenede.
Christ Dierickx In memoriam ‘meester’ Rik Ricourt.
Rik Ricourt Een gouden lint voor de gemeenschapsschool ‘De Wegwijzer’ te Assenede.
Frank Baete Een terugblik. Emigranten naar Amerika uit groot-Assenede.
Frank Baete, Jackie Claeys en Modest Van Achte Aanvullingen bij het themanummer ‘Emigranten naar Amerika uit groot-Assenede’.
Cynrik De Decker en Ulrik De Neve Berging Messerschmitt Bf 110 in de Rode Polder.
Raymond De Sy Dankbare herinneringen aan scoutsgroep Sint-Maarten uit Assenede.
Christ Dierickx ‘Plat Asneeds’: uit het groot-Asseneeds dialectwoordenboek: deel 9.
Frank Baete Het schepencollege in Oosteeklo honderd jaar geleden.
Jackie Claeys De Boekhoutse gemeenteraad in 1911.
Robert De Lust
Jackie Claeys De gemeenteraad van Bassevelde in 1911.
Omer De Vriendt Priester-arbeider Emiel Blommaert vierde gouden priesterjubileum.
Omer De Vriendt, Christ Dierickx, Remi Van de Veire en Loran Van Wijnsberge Beelden van toen.
Frank Baete Grafzerken in en rond de kerk van Oosteeklo, stenen getuigen uit het verleden.
Rita De Pauw en Modest Van Achte Het klooster van Bassevelde, afbraak en nieuwbouw.
Jackie Claeys De Asseneedse gemeenteraad in 1911.
Omer De Vriendt, Christ Dierickx, Modest Van Achte, Remi Van de Veire en Loran Van Wijnsberge Uit het straatbeeld verdwenen.
Omer De Vriendt Beschermende en steunende leden 2011.
Redactie Heemkundige sprokkels.

 

Jaargang 20 – nr 1 – april 2012
Themanummer: Wielerhelden uit groot-Assenede
Frank Baete Bij dit themanummer.
Frank Baete Fietsen en koersen in de eerste helft van vorige eeuw.
Frank Baete Rondjes draaien in Oosteeklo – Het verhaal van het korte bestaan van de wielerpiste.
Remi Van de Veire Koersen begin jaren 1900.
Frank Baete, Jackie Claeys, Frans De Decker, Rita De Pauw, Omer De Vriendt, Christ Dierickx, Modest Van Achte, Remi Van de Veire en Loran Van Wijnsberge Overzicht renners uit groot-Assenede.

 

Jaargang 20 – nr 2 – oktober 2012
Frank Baete Bij dit nummer.
Frank Baete Het gebeurde honderd jaar geleden in groot-Assenede.
Frank Baete, Omer De Vriendt, Christ Dierickx en Remi Van de Veire ‘Wielerhelden uit groot-Assenede’ – aanvulling.
Modest Van Achte De heldin van de Landsdijk: Frieda Lickfers.
Frank Baete De gemeenteraad van Assenede in 1912.
Christ Dierickx Voetbalclub FC De Kilo reeds veertig jaar actief.
Omer De Vriendt, Christ Dierickx en Modest Van Achte Uit het straatbeeld verdwenen.
Christ Dierickx ‘Plat Asneeds’: uit het groot-Asseneedse dialectwoordenboek: deel 10.
Frank Baete De gemeenteraad van Boekhoute in 1912.
Loran Van Wijnsberge Café ‘The Rolling Stones’: om nooit te vergeten.
Frank Baete De gemeenteraad van Bassevelde in 1912.
Frank Baete en Omer De Vriendt Ik vertel over Boekhoute Haven.
Christ Dierickx Toneelgilde ‘Floris ende Blancefloer’ veertig jaar op de planken.
Jackie Claeys De jaren stillekes in Oosteeklo.
Frank Baete De gemeenteraad van Oosteeklo in 1912.
Robert De Lust Zwarte Sluispolder.
Modest Van Achte Soldatenbrieven naar Canada.
Frank Baete Gemeenteraadsverkiezingen in groot-Assenede: honderd jaar geleden.
Omer De Vriendt, Rita De Pauw, Christ Dierickx en Remi Van de Veire Beelden van toen.
Omer De Vriendt Beschermende en steunende leden 2012.
Redactie Heemkundige sprokkels.

 

Jaargang 21 – nr 3 – oktober 2013
Bommen in Oosteeklo
Frank Baete Bij dit nummer.
Frank Baete De bom in de Muikemstraat: de feiten.
Guy Erbo Drama over Oosteeklo in de nacht van 8 op 9 juli 1943.
Jackie Claeys De dodende bom, een getuige vertelt.
Jackie Claeys Hoe het verder ging, een getuigenis van de familie De Muynck.
Frank Baete, Remi Van de Veire Bombardement van de tram in de Stroomstraat..
Remi Van de Veire Piloot verschuilt zich te Oosteeklo na bombardement van de stoomtram – Het verhaal van de bemanning van het vliegtuig.
Remi Van de Veire De tram in Oosteeklo.
Jackie Claeys De tram die nooit op zijn bestemming aankwam – Een ooggetuigenverslag van Gentil Van Laere.
Jackie Claeys Margaretha De Vos, voor het noodlot geboren.
Frank Baete Het bombardement in de Stroomstraat, volgens de krant ‘t Getrouwe Maldeghem.
Remi Van de Veire Overzicht van reeds verschenen artikels over de bommen in Oosteeklo.

 

Jaargang 21 – nr 1 – april 2013
Themanummer: Moord, brand en andere misdaden in groot-Assenede (1801-1942)
Frank Baete Bij dit themanummer
Jackie Claeys Moordenaars, een terechte spotnaam voor de Basseveldenaren?
Frank Baete (Jackie Claeys) 1919 Een Belg vermoordt een Hollander in Sas van GentEen mysterieuze moord op de grens in de nasleep van de oorlog1801 Moord door Joannes (Jean) BooneJean Boone van Waterdijk vermoordt zijn buurman en wordt daarvoor tot de dood veroordeeld1877 De moord op Jacob BuyckDeze moord wordt maar niet opgelost door het parket1895 Melanie Buysse verstikt haar borelingMelanie komt uit Bassevelde en verstikt haar baby direct na de geboorte1920 Twee Boekhoutenaren onterecht beschuldigd van een laffe aanslagDe echte moordenaars van burgemeester Cuelenaere van Philippine worden later toch gevonden1881 Jaloerse knecht vermoordt zijn bazin te BasseveldeKarel Lodewijk De Boevere vermoordt in Bassevelde zijn bazin omdat ze niet met hem meewil naar Amerika1917 koelbloedige moord op echtgenoot en stiefvaderIn Bassevelde bengelt een lijk aan een touw; het is geen zelfmoord, maar een moord die in scene is gezet1876 Moord op het verkeerde lief

In Assenede, aan de grens met Sas van Gent, vermoordt iemand de verkeerde persoon

1901 Petrus De Greve vermoordt zijn stiefdochter

In het gezin van Petrus De Greve, geboren te Bassevelde, eindigt ruzie in een moord

1896 Kindermoord door Marie De Kezel

Maria Ludovica De Kezel, geboren te Waarschoot, vermoordt haar baby in Bassevelde

1942 Moord met een bijl

Een radeloze vader vermoordt zijn minder begaafde zoon

1839 Een oude schuur in brand

Karel Francies De Vos van Assenede krijgt de doodstraf voor brandstichting

1887 Jachtwachter op het nippertje aan de dood ontsnapt

Karel Lodewijk De Vos en Petrus De Coninck van Oosteeklo worden na een moeilijk proces vrijgesproken

1931 Edmond De Wilde slaat zijn vrouw met een hamer

Een jaloerse echtgenoot slaat zijn vrouw in een dronken bui bijna dood

1880 Aanslag op Karel Dejans

Karel betrapt twee dieven, het kost hem bijna zijn leven

1922 Trifoon D’Hondt pleegt een dubbele moord

Trifoon Leopold Dhondt, groentehandelaar uit Bassevelde, begaat een dubbele moord op een bejaard echtpaar

1849 Twee landlopers zijn ten einde raad

Cornelis D’Hooghe van Boekhoute en Felix Buysse van Assenede zijn te lui om te werken en denken door brandstichting op hun gemak een tijdje in de gevangenis door te brengen

1880 Roofmoord in Rijsel

Frans Dobbelaere vermoordt een moeder en haar dochter in Rijsel en wordt op die manier een echte vedette

1939 Moord in Anderlecht door Jozef Fol

Jozef Fol uit Assenede vermoordt zijn lief in Anderlecht

1919 Kamiel Goethals schiet zijn rivaal neer

Een ruzie tussen de familie Goethals en de familie Stal in Boekhoute loopt verkeerd af

1878 Dubbele moord in IJzendijke

Eduard Martens vermoordt een echtpaar in IJzendijke

1893 Twee broers moorden in Waterland Oudeman

Karel Lodewijk en Alfons Martens van Bassevelde schieten de knecht van de burgemeester van Waterland Oudeman dood

1878 Tweemaal twee broers op de vuist in Oosteeklo

De broers Van de Velde gaan op de vuist met de broers De Meester tijdens de kermis

1897 Edmond Van de Woestijne valt een jachtwachter aan

Edmond Louis Van de Woestijne van Assenede begaat een misdaad in Lovendegem

1887 Overijverige jachtwachter schiet stroper dood

Leo Van den Bossche van Assenede vermoordt een stroper en wordt vrijgesproken

1928 Moordende wraak op de kermis

Camillus Van Hamme, jachtwachter in Oosteeklo, schiet zijn rivaal neer op de kermis

1907 Vermoord om een sigaar

Serafien Van Hamme uit Assenede vermoordt Petrus De Decker uit Boekhoute

1919 Emiel Van Hecke vermoordt zijn tante en zijn nichtje voor wat geld

Emiel Victor Van Hecke van Assenede wordt ontoerekeningsvatbaar verklaard en krijgt tien jaar na de moord zijn proces

1901 Overbezorgde broer verliest de controle

Charles Louis Van Herzeele, muldersgast in Bassevelde, kan niet verdragen dat zijn zuster een lief heeft

1903 Karel Van Laere schiet zijn lief neer

Karel Van Laere, geboren te Oosteeklo, schiet in Bassevelde zijn lief neer en probeert dan zelfmoord te plegen

1888 Ruzie in de herberg eindigt met geweerschot

Augustus Van Lent en Hippolytus Braet worden vrijgesproken na de aanslag op Henri Droesbeke op het Hendeken

1859 Diefstal en brandstichting op de Triest

Petrus Van Streydonck, landbouwer te Assenede, sticht brand om gemakkelijker te kunnen stelen

1894 Passioneel drama in Philippine

Leo Van Vlaenderen vermoordt de vrouw van visser Gilson in Boekhoute

1870 Kindermoord door Ida Verschorre

Ida Verschorre vermoordt haar pasgeboren kind in Boekhoute

1861 Dief en moordenaar uit Boekhoute

Alexander Vervack van Boekhoute vermoordt zijn vrouw met de hulp van zijn maat

Zedenmisdrijven

Negen zaken waarbij vijf Assenedenaren, iemand uit Bassevelde, een herbergier uit Boekhoute en twee personen uit Oosteeklo betrokken zijn

 

 

Jaargang 21 – nr 2 – oktober 2013
Frank Baete Bij dit nummer.
Christ Dierickx In memoriam Gustaaf Willems (1922 – 2013).
Frank Baete Het gebeurde honderd jaar geleden in groot-Assenede. Uit de kranten van het jaar 1913.
Hendrik Wauters De belle van Oosteeklo.
Frank Baete De gemeenteraad van Assenede in 1913.
Firmin De Vliegher Een onbekend kunstwerk in de kerk van Bassevelde – Het antependium van O.L. Vrouw van de Rozenkrans.
Frank Baete De Boekhoutse gemeenteraad in 1913.
Robert De Lust Assenede nevelavond 1798.
Dirk Haers Platina jubileum in het Oud-Ridderlijk Gilde van Sint-Sebastiaan Assenede: Adiel Bisschop.
Frank Baete De gemeenteraad van Oosteeklo in 1913.
Wim Verdegem De verdwenen vissershaven van Boekhoute.
Jackie Claeys Broeder Stockman, commandeur in de Leopoldorde.
Frank Baete De gemeenteraad van Bassevelde in 1913.
Frank Baete De 11 juliviering, honderd jaar geleden in Assenede.
Remi Van de Veire
Christ Dierickx Bond der oud-soldaten, de Leopoldisten van Assenede.
Freddy Bekaert Een revolver gevonden in Boekhoute.
Gustaaf Willems Assenedenaar Maurice Moeraert, gentleman-smokkelaar in de periode 1928-1944.
Guido Van Der Eecken Verwarming vroeger, van rookhuis naar wandhaard.
Loran Van Wijnsberge Wilfried Buysse, een renner uit Boekhoute.
Dokter Yves Louis Biografie van Frans Dumoleyn, chirurg en humanist (1871-1922).
Modest Van Achte Brieven van Canadese soldaten.
Christ Dierickx “Plat Asneeds”: uit het groot-Asseneeds dialectwoordenboek: aanvulling.
Christ Dierickx Uit het straatbeeld verdwenen.
Omer De Vriendt, Christ Dierickx en Loran Van Wijnsberge Beelden van toen.
Omer De Vriendt Beschermende en steunende leden 2013.
Redactie Heemkundige sprokkels.

 

Jaargang 22 – nr 1 – april 2014 - Themanummer ‘Gestorven voor België, slachtoffers uit de Eerste Wereldoorlog van groot-Assenede
Zie hier
Jaargang 22 – nr 2 – oktober 2014
Frank Baete Bij dit nummer
Frank Baete Het gebeurde honderd jaar geleden. Uit de kranten van het jaar 1914.
Frans Pauwels Het Ridderlijk Gilde van de Heilige Ridder en Martelaar Sint-Sebastiaen in Assenede. Enkele eeuwen geschiedenis.
Rita De Pauw Feest in Bassevelde. Aanstelling van pastoor Adolf Masier, honderd jaar geleden.
Remi Van de Veire Meetjeslands trekpaard Georges De Neve: scoutsaalmoezenier en priester-kanunnik
Jackie Claeys Een verhaal uit de Nieuwe Wereld. De geschiedenis van de familie Gaelens uit Oosteeklo
Frank Baete De gemeenteraad in Assenede, Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo, honderd jaar geleden
Remi Van de Veire Feestmaal-menu 1945
Robert De Lust Al verre jaren ( 1950-1960)
Eddy Herrebout Honderd jaar telefoon in Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo
Omer De Vriendt, Lieve Van Holle, Loran Van Wijnsberge Uit het straatbeeld verdwenen
Omer De Vriendt Beschermende en steunende leden 2014
Frank Baete, Omer De Vriendt, Remi Van de Veire, Loran Van Wijnsberge Beelden van toen
Redactie Sprokkels

 

Jaargang 23 – nr 1 – april 2015 - Themanummer Adolf Masure, pionier-fotograaf uit Assenede
Frank Baete Bij dit themanummer
Michel Coene Biografie van Adolf Masure
Frank Baete Fotoreeks met een selectie van 140 personen of groepen personen, van Cyriel Baecke tot Albert Zegers, met een korte uitleg per foto
Jaargang 23– nr 2 – oktober 2015
Frank Baete Bij dit nummer
Frans De Decker Een boerderij in de polder einde de jaren 20
Dr. Dirk De Smet Diederic van Assenede, wie was hij?Een inleiding bij het verschijnen van een nieuw boek
Omer De Vriendt Familie Rammeloo, een vissersfamilie die stopt
Loran Van Wijnsberge Een gevierde Amerikaans-Belgische verzetsvrouw uit de Tweede Wereldoorlog verbleef eventjes in Bassevelde
Frank Baete Genealogie Johan Van Heesvelde – Lily Marleen Bral
Frank Baete Oud maar niet versleten: drie tachtigers in de kerk van Oosteeklo
Modest Van Achte De winkel van Marie Goossens
Lieve Van Holle Cambrinus en de levende legende Elsy
Frank Baete De gemeenteraden van Assenede, Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo in 1915
Modest Van Achte Tweehonderd jaar muziek in BasseveldeHet bestuur van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia vanaf 1805 tot en met 2005
Robert De Lust Beloken wereld
Loran Van Wijnsberge, Modest Van Achte,  Omer De Vriendt Uit het straatbeeld verdwenen
Omer De Vriendt Beschermende en steunende leden 2015
Dirk Haers, Loran Van Wijnsberge, Modest Van Achte, Omer De Vriendt, Remi Van de Veire Beelden van toen
Redactie Heemkundige sprokkels
Jaargang 24 – nr 1 – april 2016 – Themanummer: Bruiloftsklokken luiden, meer dan honderd jaar trouwen in groot-Assenede
Frank BAETE Bij dit themanummer
Jackie CLAEYS Huwelijksleeftijd door de eeuwen heen
Frank BAETE, Robert BOELENS, Sabrina CARPENTIER, Jackie CLAEYS, Robert DE BUCK – ANDRIES, Bjorn DE CLERCQ, Frans DE DECKER, Rita DE PAUW, Willy DE SCHEEMAEKER, Omer DE VRIENDT, Christ en Lieve DIERICKX – MOENS, Laurent LIEVENS, Modest VAN ACHTE, Remi VAN DE VEIRE, Guido VAN DER EECKEN, Denis VAN DER ZALM, Lieve VAN HOLLE, Luki en Frieda VAN LOO – DE NEVE, Myriam en Firmin VAN THUYNE, Loran VAN WIJNSBERGE Fotoreeks ‘Meer dan honderd jaar trouwen in groot-Assenede
Frank BAETE Het ongelukkige huwelijk van Anna Maria Goethals en Augustinus Buysse
Jaargang 24 – nr 2 – oktober 2016
Frank Baete Bij dit nummer.
Frank Baete Het gebeurde honderd jaar geleden.
Wim Verdegem De Oesterput-Baileybrug in Boekhoute.
Eddy Herrebout Boogschutter in hart en nieren. Frans Desomville van de Landsdijk.
Frank Baete De dood op bezoek in het huis van de familie Finet in Oosteeklo
Redactie Themanummer ‘Bruiloftsklokken luiden’, verbeteringen en aanvullingen.
Michel Coene De familie Costens en Gerard Costens (1907 – 1994); een fotograaf in de voetsporen van Adolf Masure.
Robert De Lust Die bevrijdingsdagen
Frank Baete en Omer De Vriendt Leon Vanhoegaerden, een Vlaamse leeuw in Boekhoute.
Loran Van Wijnsberge Een fotoalbum van een Duitse soldaat in Bassevelde tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Hugo Notteboom Instelleringhe vanden heere Jonker Jean-François Delle Faille binnen den Ambachte van Assenede.
Remi Van de Veire Honderd jaar na zijn geboorte wordt Valery Stuyver herdacht.
Frank Baete De gemeenteraden in het jaar 1916; een jaar lang een gemeente besturen in Assenede, Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo.
Bjorn De Clercq Brouwerijen in Assenede, een kort overzicht.
Remi Van de Veire De buurtwinkel, de houdbaarheidsdatum, voorbij?
Frank Calle 125 jaar socialisme in onze gemeente, een inleiding
Loran Van Wijnsberge, Modest Van Achte, Omer De Vriendt Uit het straatbeeld verdwenen.
Omer De Vriendt Beschermende en steunende leden 2016.
Bjorn De Clercq, Modest Van Achte, Omer De Vriendt, Remi Van de Veire Beelden van toen.
Redactie Heemkundige sprokkels.
Jaargang 25 – nr 1 – april 2017 – Themanummer Geschiedenis van de post in groot-Assenede
Frank Baete Bij dit themanummer.
Alexander Bosschem Postgeschiedenis van groot-Assenede.
Alexander Bosschem Postzegelclub Filas-Assenede.
Frank Baete Vier dorpen, vier brievenbussen. Vragenlijst over de brievenbussen in onze gemeente in het jaar 1846.
Frank Baete Een vruchtbaar meesje in de brievenbus van de pastoor in Oosteeklo.
Modest Van Achte Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia van Bassevelde viert 200ste verjaardag met eerste daguitgifte postzegel.
Frank Baete De miraculeuze genezing van de stomme jongeling – een vroege vermelding van een brievendrager in onze streek.
Frank Baete, Bjorn De Clercq, Frans De Decker, Rita De Pauw, Omer De Vriendt, Remi Van de Veire, Lieve Van Holle, Loran Van Wijnsberge Postmannen en –vrouwen in onze gemeente
Jaargang 25 – nr 2 – oktober 2017
Frank Baete Bij dit nummer.
Frank Baete Het gebeurde honderd jaar geleden. Uit de kranten van het jaar 1917.
Frank Baete Terechtstellung, een terugblik.
Frank Baete Den elektrieken draad in Assenede en Boekhoute – een dodelijke grens tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Piet Van Rompu Een nieuwe gebeeldhouwde hoeksteen aan de kerk van Assenede.
Jackie Claeys Het trieste levenslot van Petrus Van Vynckt uit Oosteeklo.
Robert De Lust
Frank Baete De gemeenteraden in onze gemeente in het jaar 1917.
Frank Baete Verhuis van een charter uit het jaar 1612 naar het Rijksarchief.
Remi Van de Veire Den Duits pakt zestienjarige Jozef Van Beveren op!
Jackie Claeys De eerste gemeenteraad van Oosteeklo in onafhankelijk België.
Redactie Themanummer ‘Geschiedenis van de Post in groot-Assenede’, aanvullingen.
Bjorn De Clercq De Boerenwacht in groot-Assenede tijdens de Tweede Wereldoorlog: echt een onbekend stukje geschiedenis voor de meesten onder ons.
Jackie Claeys Het Mexicaanse avontuur van een tiental Meetjeslanders.
Loran Van Wijnsberge Een fotoalbum van een Duitse soldaat in Bassevelde tijdens de Tweede Wereldoorlog – deel 2.
Frank Calle 125 jaar socialistische geschiedenis in Assenede, deel 2.
Bjorn De Clercq, Modest Van Achte, Omer De Vriendt, Remi Van de Veire Beelden van toen.
Omer De Vriendt Beschermende en steunende leden 2017.
Redactie Heemkundige sprokkels.
Jaargang 26 – nr 1 – april 2018 - Themanummer ‘Naar de kermis’
Frank Baete Bij dit themanummer.
Guido Van der Eecken Kermis en foor, ontstaan en evolutie
Frank Baete Naar de kermis.
Frank Baete Baldadigheden eindigen met de dood tijdens de kermis in Assenede.
Lieve Van Holle Poseren op de kermis, de fotoreeks. Een fotoreeks met meer dan 130 foto’s van personen uit groot-Assenede die op hun paasbest gekleed naar de kermis gaan.
Jaargang 26 – nr 2 – oktober 2018 – Jubileumnummer ’25 jaar De Twee Ambachten’
Frank Baete Bij dit jubileumnummer.
Frank Baete Heemkring ‘De Twee Ambachten’, 25 jaar oud. Een overzicht.
Frank Baete, Erik Begijn, Robert Boelens, Jackie Claeys, Bjorn De Clercq, Omer De Vriendt, Remi Van de Veire, Guido Van der Eecken, Lieve Van Holle, Loran Van Wijnsberge Van Begijn tot Welvaert, een fotoreeks van 86 trouwe leden.
Robert De Lust 1970.
Redactie Heemkundige sprokkels.
Omer De Vriendt Beschermende en Steunende leden 2018.