Erfgoeddag 2021 – fotowedstrijd

De Nacht_2021_campagnebeeld

Beste erfgoedliefhebbers,

Erfgoeddag 2021 is achter de rug. Wij danken de vele bezoekers, de foto-liefhebbers, de sympathisanten en de medewerkers. Het was leuk om jullie op een coronaveilige manier te ontmoeten.

We ontvingen meer dan 60 foto’s voor de fotowedstrijd. Dit is de uitslag:

Lindsay De Smaele haalde de meeste punten met een foto van de Tramstatie.

eerste prijs

Tweede en derde werden Patrick Van de Veire en Martine De Vrieze, elk met een foto van het Abdijgebouw.

tweede prijs

 

derde prijs

Ondertussen ontvingen deze drie fotowinnaars hun prijs.

Er zijn ook twee eervolle vermeldingen: de beste foto van de Sint-Annakapel is van Roland Van Holle en Servaas Van Eynde haalde de meeste punten in de categorie Kasteel.

Dit zijn nog eens de vier objecten die we twee avonden na mekaar onder de schijnwerpers hebben geplaatst:

Sint-Annakapel in de Prins Boudewijnlaan, Assenede
Het is gemakkelijk om dit prachtige gebouwtje te dateren: op de voorgevel, boven het beeldje van Sint-Anna-ten-Drieën, is met grote letters het jaartal 1773 aangebracht. De eerste plannen voor dit gebouwtje zijn eigenlijk al in 1750 gemaakt. Een kwarteeuw later wordt de kapel dan afgewerkt op een locatie die verband zou houden met de vondst van een Mariabeeldje in de watergang bij de dijk. Volgens de legende werd het beeldje door een dronkaard tijdens de plaatselijke zomerkermis uit een vroegere kapel genomen en weggeworpen. Een week later verdronk de man, volgens de overlevering als straf voor zijn goddeloze daad.
De kapel ligt op de kleine processieweg of Sint-Anna-ommegang, gekend vanaf de jaren 1640. Die leidde van de parochiekerk, via de Hoogstraat tot aan de kapel. Via de ertegenover gelegen vroegere kerkwegel of Sint-Annawegel, nu de Kapelledreef, en de Leegstraat keerde de processie terug naar de kerk.
Binnenin is de kapel heel goed bewaard gebleven. Dit komt onder meer door de goede zorgen van enkele buren. Wij zijn hen daar heel dankbaar voor.

Tramstatie, Bassevelde
De 26 kilometer lange tramlijn Gent (Rabot) – Bassevelde is in 1910 in gebruik genomen. Aan de rand van het dorpscentrum werd toen ook de voormalige watertoren met kolenmagazijn aangelegd; dit gebouw bleef behouden en is ondertussen beschermd; het is representatief voor de nutsgebouwen horend bij de stoomtrams en is vrij uniek.
In de Gentse regio mag het watertorentje van Bassevelde als zeldzaam beschouwd worden en op Vlaams niveau is de bijzondere architectonische vormgeving en materiaalgebruik eerder uitzonderlijk.
Een opvallende bijzonderheid is de stenen peilschaal ingewerkt in de gevel. Het mechanisme om het waterpeil aan te duiden ontbreekt.
Vandaag is het gebouw heel mooi gerestaureerd en is het een (t)huis voor een jong gezin geworden.

Kasteel Ter Leyen, Boekhoute
Meer dan vijfhonderd jaar geleden wordt deze site een eerste maal vermeld als “behuusde stede”, in handen van Jan Sloeven en Kateline Sersander, grootgrondbezitters uit prominente Gentse families. Er is voor de eerste keer sprake van een “kasteel” in 1511; de kasteelheer is dan meester Roeland Soete. Eeuwenlang is het kasteel in handen van belangrijke families. Zij brengen, elk op hun eigen manier, talrijke wijzigingen aan het gebouw en omgeving aan.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt het kasteel bezet door Duitse troepen en in 1931 wordt het kasteel verkocht aan de brouwersfamilie Ingels. Zij laten het kasteel grondig aanpassen en restaureren.
De ronde hoektorens en de omgrachting, samen met het prachtige kasteelpark, maken van de site een trekpleister, gekend tot ver buiten onze gemeentegrenzen.

Abdijgebouw, Oosteeklo
De abdij van Oosteeklo is gesticht in het begin van de 13de eeuw. In 1577 wordt de abdij vernield door de calvinisten en wordt niet meer heropgebouwd. De communauteit wordt even later, in 1585, aan de Oude Houtlei in Gent heringericht.
Het gastenkwartier werd vrijgemaakt van latere aanbouwsels en is nu een bakstenen gebouw op een rechthoekige plattegrond, dat op die manier in de oorspronkelijke staat is teruggebracht. Opmerkelijk is de natuurstenen wenteltrap in het centrale trappenhuis.
Vandaag heeft ‘De Orde van de Smoutpot’ er onderdak gevonden. Dankzij hun inzet heeft het eeuwenoude gebouw nu opnieuw een waardevolle bestemming en komt het nu volop tot zijn recht in een prachtige omgeving.

-

Momenteel verzamelen we alle foto’s die we binnenkregen voor de fotowedstrijd. Een jury zal zich uitspreken over de verdeling van de prijzen. Nog even geduld.
Je ontvangt een persoonlijk bericht wanneer je in de prijzen valt. Veel succes.