jaargang 11-20

Jaargang 11 – nr 1 – april 2003
Christ Dierickx Bij dit nummer.
Remi Van de Veire Expositie “Een stronk van een eik werd beeld”. Priester beeldhouwer Valery Stuyver.
Marijn Claeys Soldaat zijn onder Napoleon; over de conscriptiewet van 5 september 1798 en zijn gevolgen voor vele jongemannen uit het werkgebied van ‘De Twee Ambachten’ met de militielijst van 1807.
Frank Baete Kwartierstaat burgemeester Philippe De Coninck.
Christ Dierickx Messerschmitt stortte neer in de Asseneedse polders tijdens W.O. II.
Jackie Claeys Een kasseiweg in de Oosthoek van Oosteeklo naar Nieuwburg.
Robert De Lust Zwerfsteen, linogravure van de Basseveldse parochiepomp, met passend gedicht.
Redactie Beelden van toen.
Christ Dierickx Drukkerij Haers: honderd jaar actief in Assenede, het verhaal van drie generaties drukkers.
Joris Spanhove msc Bisschoppelijke visitatieverslagen van parochie Boekhoute tussen 1628 en 1654.
Jan Cuypers Zeventig jaar Asseneedse Kristelijke Arbeiders Vrouwengilde KAV.
Gustaaf Willems ’t Spionnetje.
Marc De Vleesschauwer Schatten in huis: een uniek devotie(communie)- prentje uit 1758 van vormeling Francies de Mullewie.
Frank Baete Staten van goed van BoekhouteBespreking van de inventaris van de staten van goed van het ambacht Boekhoute over de periode 1740-1795.
Redactie Heemkundige sprokkels.
Marc De Vleesschauwer Huizenonderzoek: beschrijving van een 17e eeuwse herberg aan het kruispunt te Nieuwburg in Assenede.

 

Jaargang 11 – nr 2 – oktober 2003
Themanummer: groot-Assenede en haar emigranten
Jan Cuypers Het begrip emigratie.
De sociale toestand in Vlaanderen rond 1830.
De emigratiegolf naar de Verenigde Staten.
Emigratie naar Canada en Zuid-Amerika.
Emigratieagentschappen en ronselpraktijken.
Profielschets van de emigrant.
De emigratiebeweging in kunst en literatuur.
De Asseneedse emigranten.
Relaas van Groot-Asseneedse emigranten.

 

Jaargang 11 – nr 3 – oktober 2003
Robert Boelens Het gebeurde honderd jaar geleden in groot-Assenede.
Remi Van de Veire Nabeschouwingen bij de expositie van Valery Stuyver(12 april tot 8 juni 2003).
Marc De Vleesschauwer Historisch Erfgoedprijs en Erfgoedcheque 2003.
Christ Dierickx Bassevelds pijlerkapelletje in de Beekstraat voorlopig van de kaart geveegd.
Jackie Claeys De Oosteeklose gemeenteraad in 1903.
Gustaaf Willems Dialectspreuken in Assenede.
Hubert De Laender Boekhoutse jeugd speelde eertijds het verboden kansspel ‘cinq-siezen’ of ‘anker en zonne’.
Marc De Vleesschauwer Staatnaamgeving in groot-Assenede.
Frank Baete Stamboom familie Van Hijfte.
Robert De Lust Oosteeklo: linogravure van het Oosteeklose centrum, met gedicht over de ontstaansgeschiedenis van dit landelijke dorp.
Omer De Vriendt, Christ Dierickx, Modest Van Achte en Remi Van de Veire Beelden van toen.
Modest Van Achte In memoriam kunstenaar André Van Achte.
Marc De Vleesschauwer Schatten in huis: afbeelding en commentaar bij een “mention honorable” uit 1896, uitgereikt aan Theophile Lietaer die later veldwachter werd in Assenede.
Frank Baete, Marc De Vleesschauwer en Omer De Vriendt Uit het straatbeeld verdwenen.
Omer De Vriendt Beschermende en steunende leden 2003.
Redactie Heemkundige sprokkels.
Christ Dierickx Huizenonderzoek: beschrijving van een woning (bouwjaar 1912) Haantjen 26 te Bassevelde.

 

Jaargang 12 – nr 1 – april 2004
Themanummer: “Grote gezinnen in groot-Assenede”
Frank Baete Bij dit themanummer.
Frank Baete Grote gezinnen door de eeuwen heen.
Christ Dierickx De Gezinsbond: historiek en werking van de afdelingen in groot-Assenede.
Frank Baete, Robert Boelens, Jackie Claeys, Jan Cuypers, Roger De Rijcke, Omer De Vriendt, Christ Dierickx, Modest Van Achte en Remi Van de Veire Fotoreeks grote gezinnen in groot-Assenede: 160 foto’s van grote gezinnen met uitleg.
Frank Baete en Jackie Claeys Overzichtslijst van de grote gezinnen in groot-Assenede (vanaf 1910) waarvan geen foto beschikbaar was.

 

Jaargang 12 – nr 2 – oktober 2004
Frank Baete Bij dit nummer.
Robert Boelens Het gebeurde honderd jaar geleden in groot-Assenede.
Christ Dierickx Architect Edmond De Perre-Montigny en zijn bouwwerken in groot-Assenede.
Jan Cuypers Edgard Stockman: een biografie, deel 1: de jeugdjaren, de studietijd en de beroepsloopbaan van de ere-burgemeester van Boekhoute.
Frank Baete De pompput van Bassevelde naar aanleiding van de herontdekking in januari 2004.
Jackie Claeys De Oosteeklose gemeenteraad in 1904.
Modest Van Achte Schatten in huis: een unieke houtskooltekening uit 1904 met het menu van de koninklijke harmonie Sint Cecilia uit Bassevelde.
Frank Baete, Omer De Vriendt, Christ Dierickx, Modest Van Achte en Remi Van de Veire Grote gezinnen in groot-Assenede: terugblik en aanvullingenMet errata bij de fotoreeks van het themanummer over grote gezinnen en een aanvulling met vijftien nieuwe foto’s van gezinnen met minstens zeven kinderen uit groot-Assenede.
Remi Van de Veire Klokkenluiders van Oosteeklo.
Gustaaf Willems Assenede reeds 75 jaar in de ban van de voetbalsport (1929-2004).
Christ Dierickx ‘Plat Asneeds’: uit het groot-Asseneeds dialectwoordenboek, beginletters A en B.
Roger De Rijcke, Omer De Vriendt, Christ Dierickx, Remi Van de Veire Beelden van toen.
Robert De Lust Voorbij, pentekening van een oud gebouw op Nieuwburg met gedicht.
Christ Dierickx, Modest Van Achte Uit het straatbeeld verdwenen.
Omer De Vriendt Beschermende en steunende leden 2004.
Redactie Heemkundige sprokkels.

 

Jaargang 13 – nr 1 – april 2005
Themanummer “Muziekmaatschappijen in groot-Assenede”
Frank Baete Bij dit themanummer.
Jackie Claeys Het ontstaan en de evolutie van muziekmaatschappijen.
Frank Baete, Jackie Claeys, Modest Van Achte Koninklijke harmonie Sint-Cecilia Bassevelde1. Historisch-chronologisch overzicht2. Thematisch deel
2.1. Macharius Peers
2.2. Balloteringen
2.3. Muzieklokalen
2.4. Vaandel, drapeau, vlag
2.5. Bestuurders, muziekmeesters, dirigenten
2.6. Festivals, serenades, medailles en eretekens
2.7. De kiosk te Bassevelde, een kunstwerk van en voor alle Basseveldenaren
2.8. De oorlogsjaren
2.9. Cnape, bode, gros-caissedrager
2.10. Ceciliafeesten
Christ Dierickx Koninklijke fanfare “Diederik van Assenede”, ontstaan in 1865 onder de leiding van onderwijzer Emiel Meganck.
Christ Dierickx Muziekmaatschappij “Vlug en Blij” AssenedeBrouwer Julien Van Hoorebeke stichtte in 1897 een veloclub, welke in 1910 werd omgevormd tot een fanfare.
Christ Dierickx Harmonie “Werkersvreugd” AssenedeOm de socialistische ideeën beter te kunnen propageren, stichtte Jozef Van den Bogaert in 1921 harmonie “Werkersvreugd”.
Christ Dierickx Fanfaremaatschappij “Burgerkring” AssenedeDeze fanfare was actief tussen 1875 en 1900.
Christ Dierickx Fanfaremaatschappij “Kunstijver” AssenedeDit muziekgezelschap werd gesticht in 1848 en organiseerde een geslaagd festival te Assenede in 1850.
Omer De Vriendt Fanfare “De Braakmanszonen en dochters” BoekhouteOp 20 februari 1909 groeide uit de plaatselijke veloclub “De Braakmanszonen” een muziekvereniging, waarvan Basseveldenaar Omer Bourgoy de muzikale leiding had.
Remi Van de Veire Muziekmaatschappij “De eikelkrans” Oosteeklo”De eikelkrans” startte de muzikale activiteiten in 1926 onder de leiding van dirigent Moerloose.
Redactie Heemkundige sprokkels.

 

Jaargang 13 – nr 2 – oktober 2005
Frank Baete Bij dit nummer.
Robert Boelens Het gebeurde honderd jaar geleden in groot-Assenede.
Jackie Claeys Het ontstaan van de parochie ’s Gravenjansdijk.
Marc Vlaeminck 125 Jaar apostolaatswerken Zusters Kindsheid Jesu in Assenede.
Christ Dierickx ’t School is uit … de Asseneedse gemeenteschool bestaat niet meer (1817-2005).
Christ Dierickx Vieringen van de Belgische onafhankelijkheid te Assenede.
Gustaaf Willems De landsgrens België-Nederland in Assenede en Boekhoute.
Remi Van De Veire Engelse vluchtelingen in de Weststraat te Oosteeklo.
Jan Cuypers Edgard Stockman… een biografie (deel 2): de legerdienst en het krijgsgevangenschap
Loran Van Wijnsberge Arsène Sabo, de volumineuze zanger met de volumineuze stem uit Bassevelde.
Christ Dierickx Madeleine Kintziger maakte de gruwelkampen mee.
Jackie Claeys De Oosteeklose gemeenteraad in 1905.
Christ Dierickx Schatten in huis: een muurschildering in de woning van weduwe G. Neyt – E. Batsleer in de Fonteinestraat in Assenede.
Omer De Vriendt, Christ Dierickx, Remi Van de Veire en Loran Van Wijnsberge Beelden van toen.
Jackie Claeys De Boekhoutse gemeenteraad in 1905.
Robert De Lust Boerenhuizen, gouache met bijhorend gedicht.
Christ Dierickx “Plat Asneeds”, uit het groot-Asseneeds dialectwoordenboek, deel 2: beginletters c, d, e, f, g, en i.
Omer De Vriendt, Christ Dierickx en Modest Van Achte Uit het straatbeeld verdwenen.
Remi Van de Veire Terugblik op de Erfgoeddag van 17 april te Oosteeklo.
Modest Van Achte Overdracht van “den drapeau” van de harmonie van Ukkel.
Christ Dierickx Grote gezinnen in groot-Assenede: tweede aanvulling over het gezin van Prudent Claeys en Germaine Ryckaert.
Frank Baete Staten van goed van het ambacht Assenede: eerste deel van de inventaris van de staten van goed van het ambacht Assenede voor de periode 1521 tot en met 1624.
Omer De Vriendt Beschermende en steunende leden 2005.
Redactie Heemkundige sprokkels.

 

Jaargang 14 – nr 1 – april 2006
Frank Baete Bij dit nummer.
Robert Boelens Het gebeurde honderd jaar geleden in groot-Assenede.
Frank Baete Vlaggen in groot-Assenede – onze gemeentevlag als voorbeeld.
Christ Dierickx en Gustaaf Willems Spookverhalen uit de Fonteine.
Etienne Hellebaut MILAC-Assenede schreef ruim een kwart eeuw geschiedenis (1967-1994).
Hubert De Laender Een nieuwe pastorie voor Boekhoute 1861.
Gustaaf Willems De Holland-Stellung 1914-1918 in groot-Assenede.
Modest Van Achte Basseveldenaar Henri Van de Voorde, klompenmaker van vader op zoon.
Jan Cuypers Edgard Stockman: een biografie, deel 3: de bezettingsjaren.
Jackie Claeys Dood en vernieling in Oosteeklo tijdens de Tweede WereldoorlogOp enkele maanden tijd werd Oosteeklo tijdens het jaar 1943 door twee traumatische gebeurtenissen getroffen.
Joris Spanhove msc Celine Vereecke (zuster Martina), een Asseneedse verpleegster in de missies, deel 1: de roots van Celine, haar intrede in het klooster en haar opleiding tot verpleegster.
Frank Baete Een merkwaardige kelder te Boekhoute onder de woning van dokter M. Ryckaert, Boekhoutedorp 24 te Boekhoute.
Omer De Vriendt, Christ Dierickx en Loran Van Wijnsberge Beelden van toen.
Christ Dierickx “Plat Asneeds”, uit het groot-Asseneeds dialectwoordenboek, deel 3: de beginletters i, j en k.
Robert De Lust Verandering, gedicht over het veranderend uitzicht van het dorp, met linogravure: ‘de Kasseibijters’.
Loran Van Wijnsberge Ontstaan en beknopte geschiedenis van de hovingen Van De Wattyne (nu hof Haers).
Christ Dierickx Schatten in huis: een werkschrift uit 1909 van Basseveldenaar Jozef De Pauw is een uniek document.
Redactie Heemkundige sprokkels.

 

Jaargang 14 – nr 2 – oktober 2006
Frank Baete Bij dit nummer.
Robert Boelens Het gebeurde honderd jaar geleden in groot-Assenede, tweede jaarhelft 1906.
Christ Dierickx Afscheid van een oude dame: het gemeentehuis op de Markt te Assenede.
Omer Pauwels Ferdinand van Oostenrijk of “den Prins Cardinael” (1609-1641).
Jan Cuypers Edgard Stockman… een biografie, deel 4: huwelijk en gezinsleven, speler van voetbalclub De Zeemeeuwen, amateurtoneel, burgemeester van Boekhoute, oprichting visserijmuseum, oprichting van de Bou 8, de garnaalfeesten en de stichting welzijn voor ouderen.
Loran Van Wijnsberge Gefusilleerde burgers uit Groot-Assenede tijdens de Eerste Wereldoorlog (deel 1); Jerome Dobbelaere.
Frank Baete De zes huwelijken van Jacques Rondas te Assenede.
Jackie Claeys De Oosteeklose gemeenteraad in 1906.
Gustaaf Willems Kallestekken in Assenede, terug van weggeweest.
Christ Dierickx “Plat Asneeds”, uit het groot-Asseneedse dialectwoordenboek: deel 4: lijst en verklaring van plaatselijke dialectwoorden met de beginletters l, m, en n.
Remi Van de Veire Piloot verschuilt zich te Oosteeklo na bombardement van de stoomtram.
Jackie Claeys De Boekhoutse gemeenteraad in 1906.
Rik Ricourt De laatste paardenvoerman in Oosteeklo: de famililie Blomme.
Jackie Claeys, Christ Dierickx en Modest Van Achte Uit het straatbeeld verdwenen.
Frank Baete Herbergen Sint-Arnaut en Sint-Hubert verdwenen onder rotonde te Nieuwburg.
Omer De Vriendt, Christ Dierickx, Modest Van Achte en Remi Van de Veire Beelden van toen.
Robert De Lust 1771; gedicht en tekening over het (oude) gemeentehuis op de Markt.
Christ Dierickx Schatten in huis: het schilderij van August Lauwers, in het bezit van de familie Gilson uit Assenede, toont ons de brand van de kerk in september 1944.
Omer De Vriendt “Zaal Pet” en “Muikem”: alleen nog herinneringen.
Omer De Vriendt KVLV Boekhoute reeds 75 jaar actief.
Modest Van Achte Vlaggen kleurden Erfgoeddag 2006 te Assenede.
Modest Van Achte Foto’s kijken tijdens de Dijkse kermis.
Frank Baete Boekbespreking: Het kasteel van Assenede – Van opgraving tot historisch landschap door Sam De Decker.
Yvonne Nuytinck “De onverwachte beschieting”, een bangelijk wedervaren uit 1943.
Omer De Vriendt Beschermende en steunende leden 2006.
Redactie Heemkundige sprokkels.

 

Jaargang 15 – nr 1 – april 2007
Themanummer “Meerlingen in groot-Assenede”
Frank Baete Bij dit themanummer.
Jackie Claeys Tweelingen en andere meerlingen: algemene bijdrage over het verschijnsel meerlingen.
Frank Baete Meerlingen in de 17e en 18e eeuw in Bassevelde.
Frank Baete, Rita De Pauw, Omer De Vriendt, Christ Dierickx, Modest Van Achte, Remi Van de Veire en Loran Van Wijnsberge Fotoreeks meerlingen in groot-Assenede met een foto van 152 meerlingen.
Frank Baete Overzichtslijst meerlingen in groot-Assenede.
Redactie Heemkundige sprokkels.

 

Jaargang 15 – nr 2 – oktober 2007
Frank Baete Bij dit nummer.
Robert Boelens Het gebeurde honderd jaar geleden in groot-Assenede.
Frank Baete Meerlingen in groot-Assenede: aanvulling en terugblik.
Christ Dierickx Verzetsheld Leopold De Geyter wordt niet vergeten.
Remi Van de Veire De laatste buurtwinkel in Oosteeklo in de Oosthoek bij Godelieve Van de Velde.
Huber De Laender De bouw van de kerk in Boekhoute; aan de hand van het memorieboek van pastoor Bernardus Lefevre.
Firmin De Vliegher Den tableau “De Verrijzenis” van Floris Van Acker in de kerk van Bassevelde.
Jackie Claeys Hoe de Oosteeklonaren weten hoe laat het is; het torenuurwerk op de kerk in Oosteeklo.
Rik Ricourt Heengegaan; op 5 augustus 2007 overleed letterkundige Fernand Handtpoorter.
Joris Spanhove msc Celine Vereecke (zuster Martina) een Asseneedse verpleegster in de missies, deel 2.
Christ Dierickx Schatten in huis: bespreking van een origineel document uit 1918.
Frank Baete Staten van goed van de heerlijkheid Sint-Albert.
Jan Cuypers Edgard Stockman: een biografie, deel 5 (slot): enkele opmerkelijke anekdoten.
Jackie Claeys De Boekhoutse gemeenteraad in 1907.
Christ Dierickx “Plat As’needs”, uit het groot-Asseneeds dialectwoordenboek: deel 5: beginletters o en p.
Loran Van Wijnsberge De sportbroeders Andries uit Bassevelde.
Gustaaf Willems De galg van het ambacht Assenede stond op de Riemse heide.
Remi Van de Veire Boekhoutse scouts waren present op Jamboree in 1957.
Modest Van Achte Muziekinstrumenten en vaandel van muziekmaatschappij “De Eikelkrans” van Oosteeklo.
Rita De Pauw, Omer De Vriendt, Christ Dierickx en Remi Van de Veire Beelden van toen.
Robert De Lust Signaturen: gedicht met illustratie.
Rik Ricourt Sas van Gent – Sassa Gandavum. Deel 1: de kleine historie van een Asseneeds buurdorp.
Jackie Claeys, Omer De Vriendt, Christ Dierickx en Remi Van de Veire Uit het straatbeeld verdwenen.
Omer De Vriendt Beschermende en steunende leden 2007.
Redactie Heemkundige sprokkels.

 

Jaargang 16 – nr 1 – april 2008
Themanummer “Een knipoog naar de jaren 50 in groot-Assenede”
Frank Baete Bij dit themanummer.
Frank Baete De jaren 50 in ons land, een overzicht.
Frank Baete Aan het stuur van de gemeente. Een studie van de gemeenteraadsverslagen uit de jaren 50.
Frank Baete Assenede in de pers.
Gustaaf Willems Eindelijk een nieuwe straat in Assenede: de Nieuwestraat.
Christ Dierickx De bevrijdingsreuzen van Assenede.
Gustaaf Willems Raymond Janssens, nationaal schutterskeizer 1954.
Michel Coene In de ban van het beeld: Michel Proot, smalfilmer uit Assenede dorp in de jaren 50.
Gustaaf Willems Voetbalclub.F.C. Assenede en haar toneelafdeling “Floris ende Blanchefloer” jubileerden in 1954.
Christ Dierickx De carnavalstoet van 16 februari 1958.
Frank Baete, Robert Boelens, Christ Dierickx en Modest Van Achte Bassevelde in de pers.
Rita De Pauw De boldersclub van Bassevelde viert feest.
Loran Van Wijnsberge Straatvoetbal in Bassevelde op het einde van de jaren 50.
Loran Van Wijnsberge Expo 58 en de Vlamingen.
Modest Van Achte Een mijlpaal in de geschiedenis van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Bassevelde: 26 juni 1955.
Remi Van de Veire Bezoek aan de Expo verscheurt families op de Landsdijk.
Rita De Pauw Zilveren ambtsjubileum van gemeentebestuurders van Bassevelde.
Omer De Vriendt De indijking van de Braakman en het einde van de Boekhoutse haven.
Omer De Vriendt 15 september 1958: Boekhoute beleefde een dag van vreugde en verdriet.
Omer De Vriendt Honderdjarigen te Boekhoute in de jaren 50.
Frank Baete, Robert Boelens, Christ Dierickx en Modest Van Achte Oosteeklo in de pers.
Remi Van de Veire Oosteeklo: wat stenen vertellen na vijftig jaar.
Remi Van de Veire Na vijftig jaar verdwijnt het jeugdheem te Oosteeklo.
Jackie Claeys Viering van de Oosteeklose burgemeester Remi Criel in 1953.
Jackie Claeys Aanstelling pastoor René Bracke in Oosteeklo in 1958.
Redactie Heemkundige sprokkels.

 

Jaargang 16 – nr 2 – oktober 2008
Frank Baete Bij dit nummer.
Robert Boelens Het gebeurde honderd jaar geleden in groot-Assenede.
Frank Baete Tentoonstelling ‘De jaren 50 in groot-Assenede’ oogstte veel succes.
Gustaaf Willems Het stadhuis van Assenede.
Christ Dierickx “Vele groeten aan gansch de familie”; het wedervaren van Assenedenaar Henri Genbrugge als gedeporteerde in Duitsland.
Omer De Vriendt Gefusilleerden te Boekhoute tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Jackie Claeys Oosteeklo bouwt en sloopt een school en onderwijzerswoning.
Rita De Pauw René Van Coillie, een kampioen onder de bolders.
Christ Dierickx “Plat Asneeds”, uit het groot-Asseneeds dialectwoordenboek: deel 6.
Christ Dierickx Een Asseneeds dorpsfiguur van weleer: Theofiel Van Petegem.
Jackie Claeys De Asseneedse gemeenteraad in 1908.
Christ Dierickx Biljartvirtuoos Gustaaf Van Belle vereeuwigd op een postzegel.
Rik Ricourt Sas van Gent – Sassa Gandavum – Deel 2: de kleine historie van een Asseneeds buurdorp.
Jackie Claeys Berichten uit het Oosteeklose schepencollege in 1908.
Joris Spanhove msc Celine Vereecke (zuster Martina) een Asseneedse verpleegster in de missies, deel 3.
Remi Van de Veire Omer Van de Velde leeft de honderd uit.
Jackie Claeys De gemeenteraad in Bassevelde in 1908.
Loran Van Wijnsberge De eerste trein te Bassevelde.
Robert De Lust Het kasteel Van Hoorebeke.
Jackie Claeys De Boekhoutse gemeenteraad in 1908.
Omer De Vriendt, Christ Dierickx en Remi Van de Veire Beelden van toen.
Christ Dierickx Schatten in huis.
Firmin De Vliegher, Omer De Vriendt, Christ Dierickx, Modest Van Achte en Loran Van Wijnsberge Uit het straatbeeld verdwenen.
Omer De Vriendt Beschermende en steunende leden 2008.
Redactie Heemkundige sprokkels.

 

Jaargang 17 – nr 1 – april 2009
Themanummer “Jeugdverenigingen in groot-Assenede”
Frank Baete Bij dit themanummer.
Frank Baete De moeizame weg naar volwassenheid voor de Boerenjeugdbond en de Boerinnenjeugdbond.
Frank Baete, Remi Van de Veire De scouts, reeds meer dan honderd jaar oud.
Frank Baete De Chiro, van patronaat naar een eigentijdse jeugdbeweging.
Frank Baete De Gemeentelijke Jeugdraad Assenede.
Frank Baete Het jong gilde van Sint-Sebastiaan.
Frank Baete De Boerinnenjeugdbond, de Boerenjeugdbond en de KLJ, tachtig jaar jeugdwerking in Assenede.
Christ Dierickx De Asseneedse kajotters.
Christ Dierickx KSA Assenede kende een twintigjarig bestaan.
Gustaaf Willems VKAJ Assenede.
Christ Dierickx Vlaamse katholieke Burgersjeugd Assenede.
Christ Dierickx Scoutsgroep Sint-Maarten uit Assenede.
Christ Dierickx Chirojongens Sint-Pieter Assenede.
Christ Dierickx Chiromeisjes Sint-Lutgardis Assenede.
Yvonne Willems De Vlaamse culturele meisjesbond Nele uit Assenede.
Christ Dierickx Jeugdclub ‘The Lords’ uit Assenede kende een kort bestaan
Christ Dierickx De rode valken, een socialistische jongerengroep in Assenede.
Christ Dierickx Jeugdclub ‘t Saluutje uit Assenede kende bruisende jaren.
Christ Dierickx Wielewaaljongeren (JNM) Krekenland drie decennia actief.
Christ Dierickx Het Jeugdmuziekatelier groot-Assenede.
Christ Dierickx Jeugdharmonie ‘Swing-in’ Assenede.
Frank Baete, Rita De Pauw De JEFI in Assenede en in Bassevelde.
Rita De Pauw De Witte Potsen van Bassevelde.
Loran Van Wijnsberge Jeugdclub Whisling Mouse Inn (‘t Kot) Bassevelde.
Rita De Pauw De BJB van Bassevelde.
Modest Van Achte KLJ Bassevelde.
Modest Van Achte Landelijke Ruitervereniging Sint-Agatha Bassevelde.
Remi Van de Veire Katholieke jeugdraad Boekhoute.
Omer De Vriendt Scouts Michiel de Ruyter Boekhoute.
Omer De Vriendt, Christ Dierickx Chiromeisjes Beukenhout uit Boekhoute.
Frank Baete, Omer De Vriendt De kajotsters en kajotters in Boekhoute
Frank Baete, Omer De Vriendt BJB en de KLJ in Boekhoute.
Remi Van de Veire Eerste sporen van scouting in Oosteeklo.
Riet Van de Velde Scoutsgroep Houtekiet Oosteeklo.
Jackie Claeys Het Jeugd Rode Kruis in Oosteeklo.
Peter Van Slembroeck Jeugdhuis ‘t Biotoop in Oosteeklo.
Jackie Claeys Boerenjeugdbond en KLJ in Oosteeklo.
Medard De Clercq en Remi Van de Veire Katholieke Studenten Actie in Oosteeklo.
Remi Van de Veire De KAJ in Oosteeklo.
Remi Van de Veire De VKAJ in Oosteeklo.
Remi Van de Veire Tijdlijn jeugdverenigingen Oosteeklo.

 

Jaargang 17 – nr 2 – oktober 2009
Frank Baete Bij dit nummer.
Frank Baete Het gebeurde honderd jaar geleden in groot-Assenede.
Frank Baete Dorpskernvernieuwing in Boekhoute, 350 jaar geleden.
Frank Baete Jeugdverenigingen in groot-Assenede: terugblik op de tentoonstelling.
Rik Ricourt Georges Bosschem, garde champêtre.
Frank Baete De familie Sanders in het ambacht Boekhoute.
Alexander Bosschem Postume herdenking aan de Asseneedse oud-krijgsgevangenen van de Tweede Wereldoorlog.
Remi Van de Veire Oorlogsbrand in de Oosthoek te Oosteeklo.
Loran Van Wijnsberge Brouwerij Van Acker te Bassevelde.
Michel Coene In de ban van het beeld (2),toelichting bij enkele muzikale foto’s uit 1917.
Jackie Claeys De gemeenteraad in Bassevelde in 1909.
Christ Dierickx ‘Plat As’needs’, uit het groot-Asseneeds dialectwoordenboek: deel 7.
Jackie Claeys De Boekhoutse gemeenteraad in 1909.
Gustaaf Willems Herinneringen aan het Polderhotel te Assenede.
Rita De Pauw Angelina Roegiers, een eeuwelinge in Bassevelde.
Christ Dierickx Veertig jaar Inter-Volleybaltornooien in Assenede: 1969-2008.
Jackie Claeys De Asseneedse gemeenteraad in 1909.
Robert De Lust Kasteel ter Leyen.
Omer De Vriendt, Christ Dierickx, Remi Van de Veire en Loran Van Wijnsberge Beelden van toen.
Omer De Vriendt, Christ Dierickx en Modest Van Achte Uit het straatbeeld verdwenen.
Rik Ricourt Sas van Gent – Sassa Gandavum, deel 3.
Guido Van der Eecken Schatten in huis.
Christ Dierickx In memoriam Joris Spanhove msc.
Omer De Vriendt Beschermende en steunende leden 2009.
Redactie Heemkundige sprokkels.

 

Jaargang 18 – nr 1 – april 2010
Themanummer: Kerkelijk leven in groot-Assenede
Frank Baete Bij dit themanummer.
Frank Baete Assenede, een gemeente met vier dorpen en vijf kerken.
Frank Baete Zonde, ontucht en pastoors; kerkelijke rechtspraak in groot-Assenede tussen 1570 en 1795.
Jackie Claeys De begrafenis van Victor.
Christ Dierickx De bond van het Heilig Hart.
Remi Van de Veire Pesjonkelen, heb je dat ook nog gedaan?
Rita De Pauw De kerkgang, een verdwenen ritueel.
Frank Baete en Remi Van de Veire Bruiloftsklokken luiden, … maar ‘t is niet voor mij; huwelijksbeletselen in het jaar 1903.
Christ Dierickx De vijf pastoors-dekens van Assenede.
Omer Pauwels Op bedevaart naar Stoepe.
Christ Dierickx Zingen voor de Heer en de gemeenschap; dameskoor St.-Cecilia uit Assenede vierde in 2008 een zilveren jubileum.
Frank Baete Een aangename harmonie – de klokken in de kerktoren van Assenede.
Modest Van Achte Mariavieringen en processies te Bassevelde.
Frank Baete Op de preekstoel – Mededelingen van op de preekstoel door de pastoor van Bassevelde in 1765.
Loran Van Wijnsberge Inhuldiging van een nieuwe pastoor in Bassevelde: nu en vroeger.
Frank Baete Boekhoute in de woelige zeventiende eeuw: de pastoors, de koster en de kerkschatten.
Omer De Vriendt Missies of zendingen, ook in Boekhoute.
Luc Vermeylen Geschiedenis van de kerk van Oosteeklo.
Frank Baete Victoria: visioenen, passie en extase in de abdij van Oosteeklo: een zoektocht naar de waarheid.
Remi Van de Veire Pastoors in Oosteeklo.
Redactie Heemkundige sprokkels.
Jaargang 18 – extra nr – april 2010 
Victoria: Visioenen, passie en extase in de abdij van Oosteeklo op het einde van de 17e eeuw: een zoektocht naar de waarheid
Frank Baete De abdij van Oosteeklo.
Frank Baete Vrouw Eugenie, dertigste abdis van de abdij van Oosteeklo.
Frank Baete Het dagboek van Vrouw Victoria.
Frank Baete en Katrien Heene Victoria Boele in de mystieke traditie: echt of fake?
Frank Baete Het kindje Jezus in de Hostie.
Frank Baete Bijlagen: origineel dagboek.
Frank Baete

 

Jaargang 18 – nr 2 – oktober 2010
Frank Baete Bij dit nummer.
Frank Baete Het gebeurde honderd jaar geleden in groot-Assenede.
Frank Baete Victoria, een terugblik op een uniek project.
Frank Baete Zeshonderd jaar kasteel Ter Leyen.
Nele Vanholme en Tom Boucquet Archeologisch vooronderzoek KMO-zone AKMO II te Assenede.
Willy Lips Medard Gregoire, een bokser uit Bassevelde.
Rik Ricourt Op de praatstoel met een rasechte Assenedenaar: Jan Valckx.
Remi Van de Veire “Flandriens” worden “Eikelvrienden” in Oosteeklo.
Jackie Claeys De gemeenteraad van Bassevelde in 1910.
Frans Pauwels Wateroverlast in het ambacht Assenede rond 1785.
Omer De Vriendt, Christ Dierickx, Remi Van de Veire en Loran Van Wijnsberge Beelden van toen.
Jackie Claeys Een flamingant uit Oosteeklo.
Christ Dierickx ‘Plat Asneeds’: uit het groot-Asseneedse dialectwoordenboek:deel 8.
Jackie Claeys De gemeenteraad van Boekhoute in 1910.
Gustaaf Willems Het eerste interimbureel in Assenede: ‘de keue’.
Robert De Lust Ten naaste bij vergeten… 1950 in onze contreien.
Rik Ricourt Sas van Gent – Sassa Gandavum – deel 4.
Jackie Claeys De gemeenteraad van Assenede in 1910.
Hubert De Laender Eeuwigdurend Voorrech – Het grafmonument van de familie De Block te Boekhoute.
Frank Baete Schatten in huis.
Rita De Pauw De vredesstoet te Bassevelde in 1945.
Jackie Claeys Het schepencollege van Oosteeklo in 1910.
Omer De Vriendt, Christ Dierickx, Rik Ricourt, Modest Van Achte, Remi Van de Veire en Loran Van Wijnsberge Uit het straatbeeld verdwenen.
Omer De Vriendt Beschermende en steunende leden 2010.
Redactie Heemkundige sprokkels.

 

Jaargang 19 – nr 1 – april 2011
Themanummer “Emigranten naar Amerika uit groot-Assenede”.
Frank Baete Bij dit themanummer.
Frank Baete Emigranten tijdens het Ancien Regime.
Jackie Claeys Emigratie in onze streek.
Jackie Claeys Bronnen voor het opzoeken van de emigranten uit groot-Assenede.
Redactie Emigranten uit groot-Assenede.
Frank Baete Feiten en cijfers.

 

Jaargang 19 – nr 2 – oktober 2011
Frank Baete Bij dit nummer.
Frank Baete Het gebeurde honderd jaar geleden in groot-Assenede.
Christ Dierickx In memoriam ‘meester’ Rik Ricourt.
Rik Ricourt Een gouden lint voor de gemeenschapsschool ‘De Wegwijzer’ te Assenede.
Frank Baete Een terugblik. Emigranten naar Amerika uit groot-Assenede.
Frank Baete, Jackie Claeys en Modest Van Achte Aanvullingen bij het themanummer ‘Emigranten naar Amerika uit groot-Assenede’.
Cynrik De Decker en Ulrik De Neve Berging Messerschmitt Bf 110 in de Rode Polder.
Raymond De Sy Dankbare herinneringen aan scoutsgroep Sint-Maarten uit Assenede.
Christ Dierickx ‘Plat Asneeds’: uit het groot-Asseneeds dialectwoordenboek: deel 9.
Frank Baete Het schepencollege in Oosteeklo honderd jaar geleden.
Jackie Claeys De Boekhoutse gemeenteraad in 1911.
Robert De Lust
Jackie Claeys De gemeenteraad van Bassevelde in 1911.
Omer De Vriendt Priester-arbeider Emiel Blommaert vierde gouden priesterjubileum.
Omer De Vriendt, Christ Dierickx, Remi Van de Veire en Loran Van Wijnsberge Beelden van toen.
Frank Baete Grafzerken in en rond de kerk van Oosteeklo, stenen getuigen uit het verleden.
Rita De Pauw en Modest Van Achte Het klooster van Bassevelde, afbraak en nieuwbouw.
Jackie Claeys De Asseneedse gemeenteraad in 1911.
Omer De Vriendt, Christ Dierickx, Modest Van Achte, Remi Van de Veire en Loran Van Wijnsberge Uit het straatbeeld verdwenen.
Omer De Vriendt Beschermende en steunende leden 2011.
Redactie Heemkundige sprokkels.

 

Jaargang 20 – nr 1 – april 2012
Themanummer: Wielerhelden uit groot-Assenede
Frank Baete Bij dit themanummer.
Frank Baete Fietsen en koersen in de eerste helft van vorige eeuw.
Frank Baete Rondjes draaien in Oosteeklo – Het verhaal van het korte bestaan van de wielerpiste.
Remi Van de Veire Koersen begin jaren 1900.
Frank Baete, Jackie Claeys, Frans De Decker, Rita De Pauw, Omer De Vriendt, Christ Dierickx, Modest Van Achte, Remi Van de Veire en Loran Van Wijnsberge Overzicht renners uit groot-Assenede.

 

Jaargang 20 – nr 2 – oktober 2012
Frank Baete Bij dit nummer.
Frank Baete Het gebeurde honderd jaar geleden in groot-Assenede.
Frank Baete, Omer De Vriendt, Christ Dierickx en Remi Van de Veire ‘Wielerhelden uit groot-Assenede’ – aanvulling.
Modest Van Achte De heldin van de Landsdijk: Frieda Lickfers.
Frank Baete De gemeenteraad van Assenede in 1912.
Christ Dierickx Voetbalclub FC De Kilo reeds veertig jaar actief.
Omer De Vriendt, Christ Dierickx en Modest Van Achte Uit het straatbeeld verdwenen.
Christ Dierickx ‘Plat Asneeds’: uit het groot-Asseneedse dialectwoordenboek: deel 10.
Frank Baete De gemeenteraad van Boekhoute in 1912.
Loran Van Wijnsberge Café ‘The Rolling Stones’: om nooit te vergeten.
Frank Baete De gemeenteraad van Bassevelde in 1912.
Frank Baete en Omer De Vriendt Ik vertel over Boekhoute Haven.
Christ Dierickx Toneelgilde ‘Floris ende Blancefloer’ veertig jaar op de planken.
Jackie Claeys De jaren stillekes in Oosteeklo.
Frank Baete De gemeenteraad van Oosteeklo in 1912.
Robert De Lust Zwarte Sluispolder.
Modest Van Achte Soldatenbrieven naar Canada.
Frank Baete Gemeenteraadsverkiezingen in groot-Assenede: honderd jaar geleden.
Omer De Vriendt, Rita De Pauw, Christ Dierickx en Remi Van de Veire Beelden van toen.
Omer De Vriendt Beschermende en steunende leden 2012.
Redactie Heemkundige sprokkels.