Ontstaan en doelstelling

Ontstaan

Heemkundig genootschap ‘De Twee Ambachten’ werd in in 1993 opgericht door een aantal personen met een uitgesproken interesse voor de plaatselijke historie.

Doelstelling

De stichtingsoorkonde

De stichtingsoorkonde

Bij de oprichting van het genootschap werden een drietal doelstellingen vastgelegd in een stichtingsoorkonde. Deze doelstellingen luiden als volgt:

  • De plaatselijke historie doen herleven
  • Het nog aanwezig historisch patrimonium conserveren
  • Het historisch bewustzijn van de bevolking stimuleren

Werkgebied

Het werkgebied van het genootschap omvat de vier deelgemeenten van de fusiegemeente Assenede, te weten: Assenede, Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo. Assenede beslaat een oppervlakte van 87,22 km2 en telt ± 14.000 inwoners.

Naam

'Kaerte van de Vier Ambachten'

‘Kaerte van de Vier
Ambachten’

De naam van onze vereniging verwijst naar de vroegere historische gebiedsomschrijving die gebruikt werd in onze streek. In de late Middeleeuwen behoorde het noorden van het graafschap Vlaanderen tot de Vier Ambachten. Van west naar oost waren dit Boekhouterambacht, Assenederambacht, Axelerambacht en Hulsterambacht.

Deze vier ambachten waren genoemd naar hun vier hoofdplaatsen, te weten: Boekhoute, Assenede, Axel en Hulst.

De hoofdplaatsen van de voormalige ambachten Boekhoute en Assenede liggen in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen, terwijl de overige twee voormalige hoofdplaatsen in de Nederlandse provincie Zeeland liggen. Aangezien de voormalige ambachtshoofdplaatsen Assenede en Boekhoute tot de hedendaagse fusiegemeente Assenede behoren, werd als naam voor het genootschap gekozen voor de ‘Twee Ambachten’.

Kaart van de Twee Ambachten

Kaart van de Twee
Ambachten

Een ambacht is een laat-middeleeuwse naam voor een bestuurs- en rechtsgebied. Aan het hoofd van een ambacht stond de baljuw die de heer vertegenwoordigde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>