jaargang 1-10

Jaargang 1 – nr 1 en 2 – 1993
Jackie Claeys Het gebeurde honderd jaar geleden in groot-Assenede.
Robert Audenaert De laatste onthoofde met de valbijl te Gent was een Boekhoutenaar.
Marc De Vleesschauwer Zeventiende-eeuwse kelder in Assenede.
Noël Kerckhaert Het geslacht Van de Wattyne in de twee ambachten.
Remi Van de Veire Leo Scheir… een zonderling figuur.
Christ Dierickx Emiel Meganck… een veelzijdig man.
Jackie Claeys Stamboom burgemeester Daniël Nuytinck.
Jackie Claeys Een kroniek van toen. Een nieuwe pastoor in Oosteeklo in 1893.
Gustaaf Willems
Marc De Vleesschauwer Over het ontstaan en de ondergang van de “Swarte Sluijs”.
Gustaaf Willems De verrijzenis van “Loete” Hillaert in de dertiger jaren.
Jackie Claeys Vlaamse kermissen in Oosteeklo.
Jan Rossie Het boothuis.
Redactie Lidmaatschap 1994.
Redactie

 

Jaargang 2 – nr 1 – april 1994
Jackie Claeys Het gebeurde honderd jaar geleden in groot-Assenede.
Jackie Claeys Oosteeklose klooster heeft 800 jaar geschiedenis.
Christ Dierickx Don Fredo: wielrenner Alfred Hamerlinck.
Christ Dierickx «Vreemdelijke moord, voorgevallen op de commune Bouchoute».
Gustaaf Willems Lapnamen in Assenede.
Paul Van der Linden Oude estaminets in het centrum van Bassevelde.
Guido Van der Eecken «Den Hitler», de Leuvense stoof als houtkachel.
Jan Rossie Cyriel Casneuf , honderdjarige oudstrijder W.O. I.
Gustaaf Willems Zonderbare visvangst met Hub Rammeloo op de Bou 10.
Noël Kerckhaert Notities over de pest in het ambacht Boekhoute tijdens de 16e eeuw.
Marc De Vleesschauwer De (abdij)molen te Oosteeklo: vier eeuwen historie.
Christ Dierickx en Marc De Vleesschauwer Fotoreeks: zo woonde men vroeger, zo woont men nu.
Kathy Van de Voorde Van de Voordes laten Oosteeklo niet los.
Robert Audenaert Luitenant Fernand Delaye.
Redactie Heemkundige sprokkels.

 

Jaargang 2 – nr 2 – september 1994Themanummer: bevrijding 1944
Gustaaf Willems
1. Algemene inleiding.
Gustaaf Willems Militaire voorbereidingen ter plaatse.
Gustaaf Willems Plaatselijke situatieschets van Assenede in 1944.
Christ Dierickx De Canadese bevrijders.
2. Bevrijding Bassevelde.
Paul Van der Linden A. Twee burgerslachtoffers.
Noël Kerckhaert B. Uit het dagboek van pastoor De Wulf (Landsdijk).
Jackie Claeys en Remi Van de Veire 3. Bevrijding Oosteeklo.
De Witte Brigade.
De Zwarten.
De Canadezen.
Het dorpsgebeuren.
Gustaaf Willems, Christ Dierickx, Jan Rossie en R. Dhaene 4. Bevrijding Assenede.
De schijnbevrijding van 4 september 1944.
Bevrijdingsfeiten rond de Trieststraat, de Fonteine, Nieuwburg, Travers, Meuleken, het Centrum, Kloosterstraat, Staakstraat, Kapelle, Valk en Holleken.
Lijst van de burgerlijke en militaire slachtoffers.
De weerstandsbeweging N.K.B.
5. Bevrijding Boekhoute.
Robert Boelens “Een visser uit Boekhoute vertelt…”.
Jan Rossie Om en rond de bevrijding van Boekhoute.
Redactie Lidmaatschap 1995 en mededelingen.
In bijlage Kaart bevrijding deelgemeente Assenede.

 

Jaargang 3 – nr 1 – april 1995
Redactie Ten geleide.
Christ Dierickx In memoriam Noël Kerckhaert.
Jackie Claeys Het gebeurde honderd jaar geleden in groot-Assenede.
Marc De Vleesschauwer De mysterieuze “walvis” van Assenede.
Jackie Claeys De landbouwtentoonstelling in Bassevelde in 1895.
Jan Rossie Van De Velde: een Boekhoutse strodekkers- en huisslachtersfamilie (1848-1948).
Christ Dierickx De knape van de Diederikfanfare in vroeger jaren.
Remi Van de Veire De laatste levensdagen van Oosteeklonaar Cyriel Van Laere.
Gustaaf Willems Herinneringen aan de deportatie naar Duitsland (1943-1945).
Christ Dierickx Bestrating Brouwershofstraat… veertig jaar geleden.
Jackie Claeys Grote luchtballon in Oosteeklo in 1895.
Christ Dierickx Enkele beelden van de bevrijdingsstoeten in groot-Assenede in 1945.
Christ Dierickx Fotoreeks: zo woonde men vroeger, zo woont men nu.
Marc De Vleesschauwer Betwisting omtrent het schoolmeesterschap in Bassevelde ( eind 18e eeuw).
Redactie Heemkundige sprokkels

 

Jaargang 3 – nr 2 – oktober 1995
Jackie Claeys Een stamboom uitbouwen… ook iets voor u?
Jackie Claeys Het gebeurde honderd jaar geleden in groot-Assenede.
Christ Dierickx Hij schreef met licht… Adolf Masure (1852-1936).
Marc De Vleesschauwer Een vrije jaarmarkt te Boekhoute.
Jackie Claeys Zulma Dhooge werd honderd jaar.
Gustaaf Willems De geschiedenis van de voetbalterreinen van KVC Assenede.
Marc De Vleesschauwer en Christ Dierickx Koninklijke harmonie Sint-Cecilia Bassevelde: 190 jaar jong.
Marc De Vleesschauwer Gentse buitenpoorters afkomstig uit de Asseneder- en Boekhouter ambacht op het einde van de 15e eeuw.
Remi Van de Veire Het dramatische verhaal van Petrus Snoeck.
Jan Rossie Camiel Casneuf , een eeuweling van formaat.
Marc De Vleesschauwer
Redactie Heemkundige sprokkels.

 

Jaargang 4 – nr 1 – april 1996
Redactie Ten geleide.
Jackie Claeys Het gebeurde honderd jaar geleden in groot-Assenede.
Marc De Vleesschauwer Bodemvondsten te Assenede.
Remi Van de Veire Camiel Hoste uit Oosteeklo gefusilleerd in Gent.
Firmin De Vliegher Familiegeschiedenis Christiaen.
Christ Dierickx De laatste meizangers van Assenede.
Marc De Vleesschauwer Het voormalige stadhuis van Boekhoute: historische schets en verslag opmetingen.
Gustaaf Willems Inzitten met de hulp van de achterwoirsterigge.
J. Bourgeois, G. De Mulder Archeologisch onderzoek in Groot-Assenede: middeleeuwse bewoningssporen en tardiglaciale bodems.
Christ Dierickx Zo woonde men vroeger… zo woont men nu.
Redactie Heemkundige sprokkels.

 

Jaargang 4 – nr 2 – oktober 1996
Redactie
Jackie Claeys Het gebeurde honderd jaar geleden in groot-Assenede.
Jan Rossie Ferdinand Noë, fantast of filosoof.
Robert Audoore Een oorlogsdrama in Bassevelde: 24 mei 1940.
Christ Dierickx Met maten en gewichten trokken de Asseneedse patentplichtigen ter ijking in 1896.
Gustaaf Willems De wieg van W.M. Herteleer, stafchef van het Belgisch Leger, schommelde in de watering te Assenede.
Christ Dierickx Enkele notities bij een foto uit 1887 van de letterkundige vereniging “Floris ende Blancefloer”.
Gustaaf Willems Inzitten met de hulp van d’achterwoisterigge (aanvulling).
Christ Dierickx Melkerij Sint-Marie aan de Dijkstraat.
Christ Dierickx Zo woonde men vroeger… zo woont men nu.
Redactie Heemkundige sprokkels.

 

Jaargang 4 – nr 3 – oktober 1996Themanummer: 750 jaar Oosteeklo
Jackie Claeys Editoriaal: feestvieren voor 750 jaar Oosteeklo.
Remi Van de Veire Piëta op voorkaft.
Marc De Vleesschauwer Monumentenzorg te Oosteeklo: de oorspronkelijke functie van het geklasseerde resterende abdijgebouw.
Guido Van der Eecken Het varken in onze gewesten.
Remi Van de Veire De pastorij van Oosteeklo.
Marc De Vleesschauwer De laatste monnik van de abdij Ter Duinen was een Oosteeklonaar.
Jackie Claeys De familie Van Hecke leverde Oosteeklo vier burgemeesters.
Guido Van der Eecken Eten in de middeleeuwen rond 1246.
Marc De Vleesschauwer Het kasteel van Oosteeklo: een korte historische schets over het gebouw en zijn bewoners.
Remi Van de Veire Zo was het vroeger, zo is het nu.
Guido Van der Eecken Bunkers in Oosteeklo.

 

Jaargang 5 – nr 1 – april 1997
Redactie
Jackie Claeys Het gebeurde honderd jaar geleden in groot-Assenede.
Christ Dierickx De historiek van de aangenomen gemengde school op de Landsdijk te Bassevelde (1897-1997).
Edgard Stockman Vijfentwintig jaar garnaalfeesten te Boekhoute.
Jackie Claeys Oosteeklo bouwt een nieuw schoolgebouw in 1869.
Redactie Beelden van toen.
Jan Rossie Geboren Boekhoutenaar was een levende legende uit de grote oorlog 1914-1918.
Christ Dierickx Het genootschapvan de H. Vincentius a Paulo te Assenede (periode 1891-1909).
Gustaaf Willems Lievens smesse.
Marc De Vleesschauwer Guillaume Jozef De Block: biografische schets van een 19e eeuwse bekende Vlaming uit Boekhoute.
Christ Dierickx Zo woonde men vroeger… zo woont men nu.
Redactie Heemkundige sprokkels

 

Jaargang 5 – nr 2 – oktober 1997
Redactie
Redactie In memoriam David Van Durme.
Marc De Vleesschauwer en Christ Dierickx Vijf jaar “De Twee Ambachten”: korte (historische) terugblik.
Jackie Claeys Het gebeurde honderd jaar geleden in groot-Assenede.
Robert Audoore Studiekring en toneelbond “Nooit Volleerd”, Bassevelde.
Jackie Claeys Hongersnood in Oosteeklo 1846-1848.
Jan Rossie Gabriëlle Petit, heldin uit W.O. I, nog steeds vereerd in Boekhoute.
Christ Dierickx, Gustaaf Willems Dossier wijkkermissen in groot-Assenede (eerste deel).
Marc De Vleesschauwer De ‘vroegste’ vermelding van Stoepe.
Remi Van de Veire Valery Stuyver: priester-beeldhouwer te Oosteeklo.
Redactie Beelden van toen.
Gustaaf Willems Lievens smesse (aanvulling op jaargang 5 nr 1).
Kamiel Kerckvoorde Heemkundige kring en visserijmuseum Boekhoute 25 jaar actief.
Gustaaf Willems Rode kruishulp voor de stichting van een afdeling in Assenede.
Christ Dierickx en Remi Van de Veire Zo woonde men vroeger… zo woont men nu.
Redactie Beschermende en steunende leden 1997.
Redactie Heemkundige sprokkels.

 

Jaargang 6 – nr 1 – april 1998
Redactie
Jackie Claeys Het gebeurde honderd jaar geleden in groot-Assenede.
Guido Van der Eecken Twee emmertjes water halen… aan de houten pomp.
Christ Dierickx De gebruikers van merkwaardig pomplichaam.
Omer De Vriendt De bonentrekkers.
Gustaaf Willems Dialectspreuken in Assenede.
Christ Dierickx Met een biljartstok de wereld rond… biljartvirtuoos Gustaaf Van Belle.
Marc De Vleesschauwer Assenede en Boekhoute: ruim 13 eeuwen parochiegeschiedenis.
Remi Van de Veire Valery Stuyver: priester-schrijver in Oosteeklo.
Omer Pauwels Hoe het socialisme in Assenede begon.
Jackie Claeys De kasseiweg van Ertvelde naar Oosteeklo die een verlengstuk kreeg.
Christ Dierickx Koffiebranderij en confituurfabriek Poppe in Bassevelde.
Redactie Beelden van toen.
Christ Dierickx Duivenmaatschappij “Recht en Vooruit” lost ze al 100 jaar.
Christ Dierickx Zo woonde men vroeger… zo woont men nu.
Marc De Vleesschauwer Huis Van de Keere te Oosteeklo.
Jackie Claeys De rampjaren 1846 tot 1848 in Oosteeklo.
Redactie Heemkundige sprokkels.

 

Jaargang 6 – nr 2 – oktober 1998
Themanummer: De Boerenkrijg
Marc De Vleesschauwer Themanummer ter gelegenheid van de viering van 200 jaar Boerenkrijg in vier delen:
Algemene politieke toestand en bestuurlijke organisatie op het einde van de 19de eeuw.
Tijdsbeeld van de periode 1794-1804 aan de hand van een bewaard gebleven kroniek van de Oosteeklonaar Livinus Van de Kerckhove.
De Boerenkrijggebeurtenissen in Assenede en omgeving die geleid hebben tot de moord op de Asseneedse kantoncommissaris Antoine De Neve.
Het dagboek van Assenedenaar Jan Baptiste Snoeck, die met vier plaatsgenoten als gijzelaars voor de moord op De Neve in het Rasphuis te Gent werden opgesloten.

 

Jaargang 6 – nr 3 – oktober 1998
Redactie
Jackie Claeys Het gebeurde honderd jaar geleden in groot-Assenede.
Marc De Vleesschauwer De uitdrijving van de nonnetjes van Oosteeklo uit hun klooster te Gent anno 1796.
Christ Dierickx Biljartclub Gustaaf Van Belle.
Gustaaf Willems Dialectspreuken in Assenede.
Christ Dierickx Een verdwenen hoevetje op het Haantje te Bassevelde.
Omer De Vriendt Georges Roegiers: kleermaker, muzikant en conservator.
Redactie Beelden van toen.
Marc De Vleesschauwer Proces over de kerktoren van Bassevelde anno 1762-1763.
Marc De Vleesschauwer Het antifonarium van de abdij van Oosteeklo: een merkwaardige 15de eeuwse kunstschat in het Museum voor Schone Kunsten te Gent.
Redactie Lijst steunende en beschermende leden.
Redactie Heemkundige sprokkels.

 

Jaargang 7 – nr 1 – januari 1999
Christ Dierickx  Editoriaal
Marc De Vleesschauwer en Jackie Claeys Over kerkpuien gesproken.
Marc De Vleesschauwer What’s in a name: enkele taalhistorische beschouwingen over de plaatsnaam Assenede.
Christ Dierickx Een spotlicht op de Asseneedse ‘kasseibijter’.
Sam De Decker 1275 jaar Assenede: een verjaardag die er geen is … Een overzicht van het archeologisch onderzoek in Assenede.
Luc Stockman Van Assenede Diederike.
drs. Adri de Kraker Bestuur en bestuurders van het Assenedeambacht, 1500-1550.
Marc De Vleesschauwer De Asseneedse polders: 16de en 17de eeuwse bedijkingswerken in het Assenedeambacht.
Omer Pauwels Assenede tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648).
Joris Spanhove msc Bisschoppelijk visitatieverslag van de parochie Assenede in 1627.
Christ Dierickx Assenede anno 1818-1819.
Jackie Claeys Assenede tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Gustaaf Willems Rond en in de herberg in Assenede.
Magda Devos De streektaal van de Twee Ambachten in het Vlaamse dialectlandschap.
Romano Tondat Landbouwkundige bedrijfsgebouwen te Assenede in 1966-1970.

 

Jaargang 7 – nr 2 – april 1999
Christ Dierickx  Editoriaal
Christ Dierickx In memoriam Jan Rossie (1): Een te vroeg afscheid van ‘Naj Noordeling’.
Edgard Stockman In memoriam Jan Rossie (2): Herinneringen van een buurjongen.
Jackie Claeys Het gebeurde honderd jaar geleden in groot-Assenede.
Marc De Vleesschauwer De landsdijk of graaf Jansdijk: ruim vijf eeuwen historie.
Marc De Vleesschauwer Vijf jaar na dato… of hoe het monument van de dijkwerker toch nog werd gerealiseerd.
Marc De Vleesschauwer Carnaval te Assenede: historisch overzicht van een eeuwenoud folkloristisch festijn.
Rudy Van Elslande Renaat van Elslande, minister van Staat, een geboren Boekhoutenaar.
Jackie Claeys Bassevelde tijdens het jaar 1835.
Redactie Beelden van toen.
Remi Van de Veire Valery Stuyver: priester-schilder te Oosteeklo.
Redactie Heemkundige sprokkels.

 

Jaargang 7 – nr 3 – oktober 1999
Christ Dierickx
Jackie Claeys Het gebeurde honderd jaar geleden in groot-Assenede.
Jackie Claeys Edmond De Decker, jachtwachter van de Doornendijk.
Noël Kerckhaert (+)
Jan Cuypers Assenede en haar mijnwerkersverleden.
Redactie Beelden van toen.
Christ Dierickx In ‘t Oud Gemeentehuis te Bassevelde.
Marc De Vleesschauwer De laatste begraving in de kerk van Oosteeklo.
Omer De Vriendt Van veloclub tot koninklijke fanfare… in Boekhoute.
Gustaaf Willems Dialectspreuken in Assenede.
Christ Dierickx Zo woonde men vroeger… zo woont men nu.
Marc De Vleesschauwer De dinsdagmarkt te Assenede heeft al 650 jaar bestaansrecht.
Jackie Claeys Arnold Lievens werd honderd.
Marc De Vleesschauwer Terugblik op een druk werkjaar.
Redactie De Utrechtse Vlamingen van Assenede.
Redactie Beschermende en steunende leden 1999.
Redactie Heemkundige sprokkels.

 

Jaargang 8 – nr 1 – april 2000
Christ Dierickx Sporen door de Twee Ambachten: sprokkels over het ontstaan en het verdwijnen van spoorlijn 55.
Joris Spanhove msc Bisschoppelijk visitatieverslag van de parochie Bassevelde in 1627.
Omer De Vriendt Prudent Van Hijfte… Boekhouts muziekvirtuoos.
Remi Van de Veire Kapelletjesvieringen te Oosteeklo.
Christ Dierickx Een ‘zwarte donderdag’ tijdens de Tweede Wereldoorlog te Assenede – vijf dodelijke slachtoffers door een landmijn.
Gustaaf Willems Vecom export-pluimveeslachterij in de Kloosterstraat te Assenede.
Gustaaf Willems Voeten vegen aan de voetschraper.
Marc De Vleesschauwer De kerkwijding van 1950 als gevolg van de kerkbrand in 1944: het restauratiedossier naderbij bekeken.
Redactie Beelden van toen.

 

Jaargang 8 – nr 2 – oktober 2000
Themanummer: Anno 1900
Christ Dierickx Editoriaal
Jackie Claeys Groot-Assenede treedt de 20ste eeuw binnen.
Jackie Claeys Het gebeurde honderd jaar geleden in groot-Assenede.
Christ Dierickx Het parochiaal en godsdienstig leven in 1900 in groot-Assenede.
Redactie Asseneedse straatbeelden in 1900 en nu.
Jackie Claeys De bevolking van groot-Assenede in 1900.
Omer Pauwels Heemkunde in de literatuur: volkse gebruiken van de wieg tot aan het graf.
Jackie Claeys Jaaroverzicht Boekhoute 1900.
Omer De Vriendt Boekhoutse straatbeelden in 1900 en nu.
Christ Dierickx De Asseneedse gemeenteraden in 1900.
Christ Dierickx Een greep uit de uitgaven van de gemeente Assenede in 1900.
Christ Dierickx Het gemeentebeleid in Bassevelde in 1900.
Robert Boelens De militiewetten in het jaar 1900 en de lotelingen van Assenede.
Remi Van de Veire Kiezerslijst voor de gemeente Oosteeklo uit 1895.
Redactie Oosteeklose straatbeelden in 1900 en nu.
Frank Baete Winkelen in 1900.
Christ Dierickx De politieverordening op het wielrijden te Bassevelde in 1900.
Jan Cuypers De werkliedenkring te Bassevelde anno 1900.
Redactie Basseveldse straatbeelden in 1900 en nu.
Omer De Vriendt Honoré Haers, een dokter in Boekhoute in 1900.
Christ Dierickx Wijziging datum wijkkermis Landsdijk in 1900.
Christ Dierickx Onderwijs te Bassevelde in 1900.
Christ Dierickx Onderwijs te Assenede in 1900.
Jackie Claeys Het armbestuur in groot-Assenede.
Redactie Lijst van steunende en beschermende leden.
Redactie Heemkundige sprokkels.

 

Jaargang 8 – nr 3 – december 2000
Themanummer: groot-Assenede en haar koloniaal verleden
Jan Cuypers Voorwoord
Het Begrip Kolonie
De geboorte van de Vrijstaat Congo
België neemt de fakkel over
De rol van de kerk in de kolonie
De dekolonisatie van een kolonie
Een stukje België in Centraal-Afrika
Kolonialen uit Assenede
Assenedenaren actief in de ambtenarij, de bouwsector, de medische sector, het onderwijs, de rubberplantages, de textielsector, de transportsector, de militaire sector, het KNIL (Koninklijk Nederlands Indisch Leger), de grafische sector en het management.
Geestelijken uit Assenede actief in de kolonies.
De orde van de Zusters Bernardinnen en haar missioneringswerk.
Zuster Georgine Mattheeuws.
Zuster Lydia Van Volsem.
De orde van de Zusters Kindsheid Jesu en haar missioneringswerk.
Biografie van het klooster te Assenede.
Zuster Frieda Custers.
De orde van de Broeders van Liefde.
Broeder Kamiel Van Heesvelde.
Broeder Romain Van Hyfte.
Reacties van het thuisfront .
Post-koloniale nabeschouwingen.
Jaargang 9 – nr 1 – april 2001
Christ Dierickx
Marc De Vleesschauwer Keuredag 2001 te Assenede.
Frank Baete Familienamen in Groot-Assenede: hedendaagse familienamenVerklaring van de namen die minstens veertig maal voorkomen in de vier dorpen van Assenede.
Marc De Vleesschauwer Assenede verliest een stukje van zijn identiteit: onderzoek naar de historiek van d’Asneetsche kasseie.
Remi Van de Veire Onderpastoor Valery Stuyver, leider van het Christelijk Vlaams Filmfonds, secretaris van de Davidsfondsafdeling Oosteeklo en cineast .
Christ Dierickx Notities betreffende de rijkswachtbrigades van Assenede en Bassevelde .
Jackie Claeys De Boekhoutse gemeenteraad in 1901.
Frank Baete Pestgeval in Bassevelde in 1557.
Jackie Claeys Familie Cloutte: zes generaties schrijnwerkers te Oosteeklo .
Gustaaf Willems Dialectspreuken in Assenede.
Redactie Beelden van toen.
Marc De Vleesschauwer Uit het straatbeeld verdwenen.
Marc De Vleesschauwer Schatten in huis: merkwaardig glasraam van de toegangsdeur naar de ijzerwinkel, indertijd uitgebaat door Christiaen-De Rycke in de Hoogstraat te Assenede.
Redactie Heemkundige sprokkels.
Marc De Vleesschauwer Bij de achterkaft.

 

Jaargang 9 – nr 2 – oktober 2001
Christ Dierickx
Robert Boelens Het gebeurde 100 jaar geleden in groot-Assenede.
Sam De Decker Het kasteel van Assenede: archeologisch onderzoek.
Remi Van de Veire Gemeentehuis en oude jongensschool te Oosteeklo plat, nee toch!
Marc De Vleesschauwer Hoornveepest in Vlaanderen op het einde van de 18de eeuw.
Marc De Vleesschauwer De Asseneedse schandpaal heeft een definitieve bekroning.
Joris Spanhove msc Bisschoppelijke visitatieverslagen van de parochie Oosteeklo tussen 1627 en 1654.
Koen Van de Wiele Oudste Boekhoutenaar is honderd: gesprek met een (l)eeuwAugust Van De Veire blies op 28 mei 2001 honderd kaarsjes uit.
Jan Cuypers An American in Assenede, de speurtocht van Michael en Brenda Bush naar hun Boekhoutse voorouder Seraphin Buysse.
Frank Baete An American in Assenede: bijvoegsel. Stamreeks van Petrus Buysse.
Christ Dierickx Het Basseveldse ezeltje. Levensverhaal van Edmond Van de Velde.
Redactie Beelden van toen.
Remi Van de Veire Een vernieuwde kapel te Oosteeklo. Aan het kruispunt Heide- en Abdijstraat werd een kapelletje door buurtbewoners heropgebouwd.
Redactie Floris ende Blancefloer, vertaling in prozavorm door de Nederlandse Ingrid Biesheuvel.
Jackie Claeys De gemeenteraad in Bassevelde in 1901.
Gustaaf Willems Weetjes over de wc in vroeger tijden.
Gustaaf Willems Zeg of schrijf het in ’t dialect.
Remi Van de Veire In memoriam Etienne Panis, drukker-koster en oud-scoutsleider.
Marc De Vleesschauwer Schatten in huis: ‘gedragskaarten’ uit 1910 van de gemengde school op de Landsdijk te Bassevelde.
Marc De Vleesschauwer Uit het straatbeeld verdwenen.
Koen Van Hijfte Verslag dagtrip Borinage op 12 mei.
Marc De Vleesschauwer Keuredag-2001 was een succes.
Marc De Vleesschauwer Prijs Historisch Erfgoed: overzicht van de drie laureaten.
Redactie Lijst beschermende en steunende leden.
Redactie Heemkundige sprokkels.
Marc De Vleesschauwer Bij de achterkaft, opmetingsverslag en foto van een dubbelwoonst uit de 18de eeuw in de Hendekenstraat in Boekhoute.

 

Jaargang 10 – nr 1 – april 2002
Christ Dierickx en Marc De Vleesschauwer Bij dit nummer.
Robert Boelens Het gebeurde 100 jaar geleden in groot-Assenede.
Sam De Decker, Frank Baete en Marc De Vleesschauwer Het ‘Prinsenhof’ van Assenede, verslag van het archeologisch onderzoek van het 16de eeuwse kasteel.
Frank Baete Het neerhof van het kasteel van Assenede en zijn pachters.
Marc De Vleesschauwer Kerkwegels in groot-Assenede.
Marijn Claeys De ommestellingen van Oosteeklo en de familie Buysse.
Jan Cuypers Yvonne Willems, een halve eeuw tussen de boeken.
Robert De Lust Assenede bij wassende maan, linogravure.
Christ Dierickx Een noodlottige kus … in 1891, met onderwijzeres Leonie Neyt.
Jackie Claeys De gemeenteraad van Bassevelde in 1902.
Gustaaf Willems Het zendingsken.
Joris Spanhove msc Bisschoppelijk visitatieverslag van de parochie Boekhoute in 1627.
Christ Dierickx Pandje van de Landsdijk, het verhaal van de gehandicapte Clement Moens (1902-1979).
Redactie Beelden van toen.
Christ Dierickx Schatten in huis: nieuwjaarsbrief uit 1902 van de familie Neetesonne uit Assenede.
Marc De Vleesschauwer Bij het achterblad: 18e eeuws hoevetje in de Meelstraat.

 

Jaargang 10 – nr 2 – oktober 2002
Christ Dierickx en Marc De Vleesschauwer Tien jaar “De Twee Ambachten”, een thematische terugblik .
Robert Boelens Het gebeurde honderd jaar geleden in groot-Assenede.
Marc De Vleesschauwer Van Assenede en de Guldensporenslag.
Christ Dierickx Zolang de leeuwen klauwen. Koninklijke Voetbalvereniging Klauwaarts Bassevelde schopt al 75 jaar tegen de bal.
Marc De Vleesschauwer Zegelmatrijs gevonden in Boekhoute in de Kapellepolder.
Jackie Claeys De gemeenteraad van Oosteeklo in 1902.
Robert De Lust Boekhoute weet nog, linogravure met gedicht over de verdwenen haven van Boekhoute.
Gustaaf Willems Dialectspreuken in Assenede.
Marc De Vleesschauwer Naamsverklaring van de wijk “De Katte”.
Omer De Vriendt, Christ Dierickx en Remi Van de Veire Beelden van toen.
Marc De Vleesschauwer Schatten in huis: twee sporttrofeeën van een oud-Assenedenaar uit Canada.
Marc De Vleesschauwer en Christ Dierickx Uit het straatbeeld verdwenen.
Marc De Vleesschauwer Terugblik over het werkjaar 2002.
Omer De Vriendt Ledenlijst 2002.
Redactie Heemkundige sprokkels.
Marc De Vleesschauwer Bij de achterkaft: 18de eeuwse hoeve in Bassevelde.